طراحی سایت شرکتی میراژ ایران

پیشگام صنعت ابزار

انجام عملیات هات تپ و سایر خدمات خطوط لوله در محل، ساخت اتصالات خطوط لوله اعم از اتصالات انشعاب و نشت بند اعم از اسپلیت تی، سدل نیپل، فول سدل، اسپلیت اسلیو، کلمپ نشت بند و سایر اتصالات خطوط لوله خدمات ماشین کاری در محل و سایر خدمات پرتابل خطوط لوله و مخازن و تهیه و تأمین تجهیزات ارائه سرویس خطوط لوله. ما در تمامی روزهای هفته به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات به بهترین نحو و توسط مجرب رتین تیم های مهندسی و عملیاتی هستیم.