ثبت اختراع

ثبت اختراع به فرآیند ثبت کردن طرحی اطلاق می شود که تاکنون توسط هیچ شخص یا شرکتی ایجاد نشده ست. این طرح ها با دانش و نوآوری طراحی شده  ومخترع برای برخورداری از تسهیلات آن لازم است ان را با نام خود به ثبت برساند.

خوب است بدانید یکی از ضرورت ها در شرایطی که قصد تولید انبوه از اختراع خود را داشته باشید، یا بخواهید آن را به فرد دیگری واگذار کنید، ثبت قانونی اختراع است. در ادامه شیوه ثبت کردن اختراع را بررسی می کنیم.

سریع ترین راه ثبت اختراع

برای ثبت کردن اختراع کارگروه های تخصصی در حوزه مالکیت فکری و معنوی تشکیل می گردد. این افراد با برخورداری از دانش و تجربه تخصصی و همچنین در نظر گرفتن قوانین مندرج در اداره مالکیت معنوی، امور مربوط به ثبت شدن اختراع را انجام می دهند.

لازم به ذکر است که تنظیمات پرونده های ثبت کردن اختراع باید به شیوه تخصصی و با رعایت اصول فنی انجام شود؛ چرا که با انجام این مراحل از کپی برداری و سو استفاده از طرح جلوگیری شده و حمایت های لازم نیز به عمل آورده می شود. آکادمی برندینگ با دانش بالای خود در این زمین، احتمال هر گونه سو استفاده از ثبت شدن اختراع را به صفر می رساند.

پیش روی با روشی اصولی 

گواهی ثبت کردن اختراع نوعی حق امتیاز انحصاری بوده که در مقابل اختراع و ایده ثبت شده به مخترع یا نماینده قانونی او داده می شود. یکی از ویژگی های ثبت شدن اختراع، حفظ حقوق دارنده ثبت است. خوب است بدانید معمولا مدت زمان اعتبار این حق در همه کشور ها تا 20 سال به طول می انجامد. حفاظت از ثبت اختراع به مفهوم عدم امکان استفاده، فروش، بهره برداری از اختراع ثبت شده بدون رضایت مالک ثبت آن اختراع است.

مدارک لازم

 • تسلیم اظهارنامه ثبت ا ( 3 نسخه )؛
 • ارائه شرح اختارع و نمونه ای از اختراع؛
 • ارائه کپی از مدارک شناسایی مخترع اختراع؛
 •  ارائه رسید بانکی پرداختی ها برای اختراع.

انواع اختراعات

 • اکتشافاتات، تئوری های علمی، روش های ریاضی و آثار هنری؛
 • انواع طرح و قواعد، روش های انجام امور تجاری و سایر فعالیت های اجتماعی و ذهنی؛
 • ابداع محصول های صنعتی نوین؛
 • منابع ژنتیک و اجزا تشکیل دهندده آن ها؛
 • فرایندهای بیولوژیک و تولید آنها؛
 •  اکتشاف  وسیله.

موارد غیر قابل ثبت به عنوان اختراع!

 • کشفیات (موارد موجود در طبیعت)؛
 • تئوری علمی؛
 • روش های ریاضی؛
 • طرح ها و نقشه ها؛
 • روش ها  و قواعد( برای مثال روش انجام تجارت یا فعالیت های ذهنی)؛
 • نرم افزار رایانه ای فاقد اثر فنی؛
 • تولید گونه های گیاهی یا جانوری با روش نوین تولید؛
 • اختراعاتی که ارائه آن ها موجب تشویش عمومی می شود.

پس از تایید اختراع توسط کارشناسان، گواهی ثبت کردن اختراع توسط اداره مالکیت صنعتی صادر می گردد و پس از این مرحله مالک از حقوق انحصاری ثبت اختراع برخوردار خواهد شد. متخصصان آکادمی برندینگ تمامی مراحل مربوط به ثبت شدن اختراع را انجام داده و شما را در این امر یاری می کنند.