بالانس بهينه ربات موازي دو درجه آزادي جهت انجام حركت تكراري بين دو نقطه با صرف كمترين توان

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع بالانس بهينه ربات موازي دو درجه آزادي جهت انجام حركت تكراري بين دو نقطه با صرف كمترين توان

شماره اظهارنامه : 139750140003010537

شماره ثبت : 99610

تاریخ ثبت : 1397/12/11

نام مالک/مالکین : مجتبي رياحي وزواري و امين نيكوبين و دانشگاه دانشگاه سمنان

نام مخترع/مخترعین : مجتبي رياحي وزواري و امين نيكوبين

طبقه بندی بین المللی : B25J 17/02 B25J 19/00 B25J 9/00

خلاصه شرح اختراع :

زمينه فني اين دستگاه مكانيك، رباتيك و مكاترونيك مي باشد. ربات موازي دو درجه آزادي صفحه اي براي حركت هاي نقطه به نقطه در صفحه معرفي شده است. حركت نقطه به نقطه از وظايف تكراري در حوزه رباتيك مي باشد، به گونه‌اي كه ربات همواره بين دو نقطه يك حركت رفت و برگشتي به تعداد بسيار بالا انجام مي دهد. بنابراين يك بهبود كوچك در توان مصرفي ربات، باعث صرفه جويي اقتصادي زيادي خواهد شد. همچنين در طراحي و ساخت ربات ميتوان از موتورهاي الكتريكي كوچكتر با توان پايين‌تر بهره برد. از روش هاي رايج جهت كاهش توان مصرفي، بالانس استاتيكي ربات مي باشد. اين روش با استفاده از فنر يا جرم هاي بالانس، اثر نيروهاي جاذبه روي موتورها را حذف مي كند. اين روش براي مواقعي كه ربات حركت آهسته و آرامي داشته باشد، موثر است. اگر سرعت ربات افزايش يابد به گونه‌اي كه نيروهاي ناشي از شتاب‌هاي اينرسي و شتاب‌هاي كريوليس و جانب مركز زياد باشند، ديگر بالانس استاتيكي روش مناسبي نيست و حتي منجر به افزايش توان مصرفي مي‌شود. در مجموع، بيشتر روش‌هاي ارائه شده براي بالانس ربات ها، مسير و زمان حركت ربات را در نظر نمي گيرند. بنابراين، اين اختراع يك ربات موازي قابل بالانس ارائه مي‌دهد كه بسته به حركت مورد نياز ربات، اينكه ربات بين چه نقاطي بايد حركت كند و اين حركت را در چه مدت زماني انجام دهد، پارامترهاي وزنه‌هاي بالانس را محاسبه مي كند. اين پارامترها، جرم و زاويه نصب بازوي بالانس مي باشند و به گونه‌اي محاسبه و تنظيم مي گردند، كه ربات بتواند با كمترين صرف توان بين دو نقطه مورد نظر يك حركت تكراري داشته باشد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0