توليد چشمه راديوم 226 با استفاده از روش شيميايي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع توليد چشمه راديوم 226 با استفاده از روش شيميايي

شماره اظهارنامه : 139750140003007722

شماره ثبت : 99446

تاریخ ثبت : 1397/09/16

نام مالک/مالکین : امير مهدي زاده و صديقه سينا و رضا فقيهي

نام مخترع/مخترعین : امير مهدي زاده

طبقه بندی بین المللی : G21G 4/00

خلاصه شرح اختراع :

چشمه¬هاي راديوم 226 گاز رادن 222 توليد مي¬كنند كه در اتاقك¬هاي كاليبراسيون گاز رادن كاربرد فراوان دارند. كاربردهاي ديگري نيز مي¬توان براي اين نوع چشمه¬ها ذكر كرد، به طور مثال جهت رديابي چشمه¬هاي آب زيرزميني مي¬توان از آن استفاده كرد. در اكثر اتاقك¬هاي كاليبراسيون از خاك به عنوان چشمه توليد كننده گاز رادن استفاده مي¬شود كه حجم بسيار زيادي را اشغال مي-كند و ضريب خروج گاز از آن بسيار اندك است. همچنين رابطه¬اي براي ميزان خروج گاز رادن و رطوبت محيط براي خاك وجود ندارد بنابراين در محيط¬هاي مختلف قابليت استفاده ندارد. در برخي موارد ديگر از چشمه¬هاي مايع استفاده مي¬شود كه نگهداري آن¬ها مشكل است و در صورت بروز حادثه محيط را آلوده مي¬كنند. در اين اختراع چشمه راديوم 226 جامد و كريستالي با استفاده از يك روش شيميايي استاندارد توليد شده است كه نگهداري آن ساده و آسان است و آلودگي ايجاد نمي¬كند. همچنين ضريب خروج گاز رادن براي چشمه توليد شده بسيار بيشتر از خاك است و به علت افزايش اكتيوتيه ويژه آن نسبت به خاك حجم كمتري را اشغال مي¬كند كه خود باعث صرفه¬جويي در هزينه ساخت اتاقك¬ها مي¬شود. از طرفي طبق آزمايشات صورت گرفته رابطه¬اي مشخص بين رطوبت و ضريب خروج گاز رادن براي چشمه راديوم 226 توليد شده محاسبه شده است كه بر طبق آن مي¬توان از اين چشمه در تمامي شرايط رطوبتي استفاده كرد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0