كيت تشخيص جنس قارچي Colletotrichum و گونه C. nymphaeae عامل بيماري آنتراكنوز توت فرنگي براساس تكنيك هاي واكنش زنجيره پلي مراز (PCR) و تكثير هم دماي وابسته به حلقه (LAMP)

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع كيت تشخيص جنس قارچي Colletotrichum و گونه C. nymphaeae عامل بيماري آنتراكنوز توت فرنگي براساس تكنيك هاي واكنش زنجيره پلي مراز (PCR) و تكثير هم دماي وابسته به حلقه (LAMP)

شماره اظهارنامه : 139750140003009239

شماره ثبت : 98788

تاریخ ثبت : 1397/10/30

نام مالک/مالکین : دانشگاه تبريز

نام مخترع/مخترعین : كيوان كريمي و مهدي ارزنلو

طبقه بندی بین المللی : C12Q 1/04 C12Q 1/68 C12N 15/11 G01N 33/00

خلاصه شرح اختراع :

"خلاصه توصيف كشت و توليد محصول توت‌فرنگي از لحاظ اقتصادي براي بسياري از خانوارهاي شاغل در اين زمينه بخصوص فعالين اين در عرصه در استان كردستان از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. در حال حاضر، استان هاي كردستان، مازندران و گلستان مهم‌ترين توليد كنندگان توت‌فرنگي در فضاي باز مي باشند. محصول توت فرنگي به علت ماهيت فاسدشدني، بافت نرم و سرشار بودن از مواد مغذي شامل ويتامين ها و مواد معدني بستري مناسبي براي فعاليت بسياري از آفات و بيمارگرهاي گياهي مي باشد. از اين‌رو، آفات و بيمارگرهاي متعددي توانايي حمله و آلوده كردن گياه توت‌فرنگي را دارند. يكي از عواملي كه در چند سال اخير كشت و توسعه محصول توت فرنگي را به طور مخاطره جدي روبرو ساخته است بيماري آنتراكنوز توت فرنگي است كه عامل آن در ايران بيمارگر C. nymphaeae متعلق به گونه مركب C. acutatum تشخيص داده شده است. اين بيمارگر بيشتر در ارتباط با پوسيدگي ميوه شناخته شده مي باشد اما ساير قسمت هاي گياه شامل برگ، ساقه، ساقه هاي رونده و طوقه نيز توسط بيمارگر آلوده مي گردند و بعضا كوتولگي بوته ها را نيز موجب مي گردد. يكي از مشكلات اساسي مرتبط با بيماري آنتراكنوز توت فرنگي عدم تشخيص دقيق بيمارگر در خزانه ها و مراكز قرنطينه به عليت ماهيت زيواپروي آن مي باشد. به همين جهت در اين مطالعه سعي گرديد دو كيت مولكولي براساس تكنيك هاي واكنش زنجيره پلي مراز (PCR) وloop-mediated isothermal amplification (LAMP) جهت تشخيص و شناسايي جنس قارچي Colletotrichum از ساير جنس هاي قارچي و گونه C. nymphaeae عامل بيماري آنتراكنوز توت فرنگي در ايران طراحي و ساخته شود. اين كيت هاي مولكولي قادرند با كارايي تكثير 100 درصد جنس قارچي Colletotrichum و گونه C. nymphaeae را به ترتيب از ساير جنس هاي قارچي و گونه هاي عامل آنتراكنوز توت فرنگي تفكيك كنند. بكارگيري اين كيت هاي مولكولي توسط دانشجويان و محققين در مراكز دانشگاهي، پژوهشي و قرنطينه اي در تشخيص بيمارگر توت فرنگي علاوه بر صرفه جويي در وقت و كاهش هزينه هاي اضافي موجبات پيشگيري و مديريت منسجم تر بيمارگر آنتراكنوز توت فرنگي را فراهم مي آورد. "

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0