بهينه سازي سيستم خنك كننده كويل هاي مغناطيسي سنگين

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع بهينه سازي سيستم خنك كننده كويل هاي مغناطيسي سنگين

شماره اظهارنامه : 139750140003002638

شماره ثبت : 98317

تاریخ ثبت : 1397/03/27

نام مالک/مالکین : فريد كياني هفت لنگ

نام مخترع/مخترعین : محمد كياني و فريد كياني هفت لنگ

طبقه بندی بین المللی : G01R 33/3415 F25D 19/00

خلاصه شرح اختراع :

موضوع اختراع: بهينه سازي سيستم خنك كننده كويل هاي مغناطيسي سنگين مشكل فني: از كويل هاي مغناطيسي سنگين در صنايع و در دستگاه هايي همچونMRI به منظور عكس برداري از اعضاي مختلف بدن از طريق ميدان مغناطيسي مورد استفاره قرار مي گيرند. كه در اين كويل ها بدليل توليد توان مغناطيسي بالا (ميدان هايي با تسلاهاي بالا ) باعث داغ شدن سيم پيچي و به اشباع رفتن هسته مي شود . براي جلوگيري از اين مشكل از طريق سيستم HVAC(سيستم تهويه و خنك سازي) براي جلوگيري از اشباع هسته و كاهش تلفات فكو وهيسترزيس استفاده ميكنند، همچنين به منظور خنك سازي سيم پيچ و هسته از روشهاي سنتي مثل خنك سازي ارتماسي از بيرون و يا غوطه ور كردن سيم پيچ در روغن استفاده مي شود. اين روش ها تا حدودي از بالارفتن دما جلوگيري مي كند اما در صورتي كه دما از حد معيني بيشتر شود هسته بيش از حد داغ شده و ديگر اين روش هاي خنك سازي توانايي كاهش دماي هسته و سيم پيچ را نداشته كه اين افزايش دما منجر به اشباع هسته شده و همچنين مي تواند منجر به ذوب شدن سيم ها گردد. راه حل ارائه شده: براي حل اين مشكل از تركيب يك سيستم جديد تهويه و خنك سازي به همراه تغير در ساختار كلي كويل ها و استفاده از كويل مغناطيسي هلمهولتز استفاده شده است. كاربرد اختراع : اين اختراع در زمينه بهينه سازي سيستم هاي خنك كننده كويل هاي مغناطيسي سنگين صنعتي مورد استفاده قرار ميگيرد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0