پروب متحرك دوبعدي مركب ماخ ـ لانگمير داراي سيستم اندازه گيري

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع پروب متحرك دوبعدي مركب ماخ ـ لانگمير داراي سيستم اندازه گيري

شماره اظهارنامه : 139650140003014870

شماره ثبت : 98298

تاریخ ثبت : 1396/12/22

نام مالک/مالکین : دانشگاه دانشگاه امير كبير و داود ايرجي و مجيد قاسمي داغي

نام مخترع/مخترعین : داود ايرجي و مجيد قاسمي داغي

طبقه بندی بین المللی : H05H 1/00 G01P

خلاصه شرح اختراع :

پروب متحرك دوبعدي مركب ماخ ـ لانگمير داراي سيستم اندازه گيري يك وسيلۀ تشخيصگر پلاسما است. زمينۀ فني آن، فيزيك پلاسما، لايه نشاني توسط پلاسما و دانش پلاسماي توكامك مي باشد.اين پروب از پنج وجه دايره اي از جنس فولاد ضدزنگ 304 به قطر 8 ميليمتر ساخته شده است كه هر كدام از وجوه روي يك وجه از مكعبي به ابعاد cm1.2×cm1.2×cm1.2كه به عنوان نگهدارنده و عايق بين صفحات ساخته شده است، قرار گرفته اند. پايه پروب نيز يك لولۀ سراميكي به طول cm 10 و قطر cm1 مي باشد كه روي وجه ششم نگهدارنده مكعبي قرار گرفته و سيم هاي انتقال جريان وجوه پروب از داخل آن رد شده اند. از رزين اپوكسي به عنوان عايق و نگهدارنده صفحات استفاده شده است. اين پروب عدد ماخ و شار ذرات در دو بعد (وجه 1 تا 4) و چگالي پلاسما (با استفاده از وجه پنجم به عنوان پروب لانگمير تكي) را به صورت همزمان مي تواند اندازه بگيرد. به منظور اندازه گيري جريان وجوه پروب، سيستم اندازه گيري الكترونيكي ساخته شده و به صورت مجتمع داخل جعبه اي قرار گرفته است. سيستم فيدترو نيز جهت قرار دادن پروب در نقاط مختلف پلاسما، ساخته شده است.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0