بهينه سازي گريپر ماشين بافندگي راپيري

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع بهينه سازي گريپر ماشين بافندگي راپيري

شماره اظهارنامه : 139750140003002296

شماره ثبت : 98239

تاریخ ثبت : 1397/03/15

نام مالک/مالکین : شكراله محمدبيگي دهقي و ايمان پيشكاردهكردي و سيروس نجات

نام مخترع/مخترعین : شكراله محمدبيگي دهقي و ايمان پيشكاردهكردي و سيروس نجات

طبقه بندی بین المللی : D03D 47/00 D03J 1/00

خلاصه شرح اختراع :

بهينه سازي راپيرهد دستگاه نساجي، اختراع حاضر مربوط به زمينه ي مهندسي مكانيك و زيربخش اصول كلي براي توليد و حفظ عملكرد موثر مي باشد. در راپير دستگاه نساجي براي باز و بسته شدن اهرم نگهدارنده نخ از يك بوش استفاده شده كه اين¬ بوش پس ازمدتي سائيده و باعث ايجاد لقي در اهرم مي گردد. با لق شدن اهرم شيارهاي آن و بدنه ي سري راپير برروي يكديگر سائيده و باعث رهاشدن نخ ازلابه لاي سري راپير مي شود و براي تعمير شيارهاي بدنه سري راپير نياز است تا قسمت قلاب شكل آن بريده وپس از تعمير به بدنه جوش داده شود. درانتهاي اين اهرم يك برآمدگي وجود داردكه به دليل اصطكاك دچار سايش مي شود. لذا در اين طرح بجاي بوش و برآمدگي مذكور از يك بلبرينگ استفاده گرديده و براي جلوگيري از بريدن قسمت قلاب شكل، اين قسمت به شكل جدا طراحي و به بدنه ي اصلي متصل مي شود. همچنين براي فشردن اهرم از يك فنر و پيستون استفاده مي شود.كه به دليل اينكه سري راپير از ميان نخ ها عبور مي كند و ريزگردهاي جدا شده از نخ برروي اين سيستم فنر و پيستون نشسته و باعث پريدن فنر از جاي خود مي شود، كه باعث پاره شدن تعداد زيادي از نخ ها مي شود. كه در اين طرح از يك فنر قلابي شكل استفاده گرديده است. همچنين به دليل پهناي كم سري راپير، نخ به درستي بر روي راپير قرار نگرفته و دستگاه از حركت باز مي ايستد كه براي حل اين مشكل نيز مقداري پهناي سري راپير افزايش داده شده تا در صورت لرزش، راپيرها بتوانند همچنان نخ را از يكديگر تحويل بگيرند.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0