هيدروكربن پركننده شكاف، تست شده قبل از شكاف سنگ مخزن

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع هيدروكربن پركننده شكاف، تست شده قبل از شكاف سنگ مخزن

شماره اظهارنامه : 139650140003009239

شماره ثبت : 97926

تاریخ ثبت : 1396/08/10

نام مالک/مالکین : شرکت جيومك اينجينيرينگ ال تي دي - نام لاتین: با مسئوليت محدود

نام مخترع/مخترعین : فردريك جوزف سنتارلي - نام لاتین:Frederic Joseph Santarelli

طبقه بندی بین المللی : E21B 49/08 E21B 49/00

خلاصه شرح اختراع :

روش شناسايي هيدروكربن هاي پركننده شكاف هاي طبيعي با طول عرضي كافي در يك چاه كه در آن تحريك چاه توسط شكست هيدروليكي انجام ميشود. پس از سوراخ كردن يك بازه، سيال به داخل چاه تزريق و اثر واكنش فشار جمع آوري ميگردد. سيال با سرعتي پايين تر از سرعت پمپ در عمليات شكست موردنظر پمپ مي شود و سرعت جمع آوري داده ها بالاتر از سرعت جمع آوري داده هاي پمپ در عمليات شكست موردنظر است. عناصر مشخص شده در اثر واكنش فشار شناسايي مي شوند كه مقدار و تركيب آنها نشان دهنده وجود يا عدم وجود هيدروكربن هاي پركننده شكاف هاي طبيعي با طول عرضي كافي در يك بازه ميباشد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0