بخاري بدون نياز به سوخت فسيلي و برق

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع بخاري بدون نياز به سوخت فسيلي و برق

شماره اظهارنامه : 139750140003005069

شماره ثبت : 97879

تاریخ ثبت : 1397/06/18

نام مالک/مالکین : فرشيد پذرفته

نام مخترع/مخترعین : فرشيد پذرفته

طبقه بندی بین المللی : F24H 9/00 F24H 1/00

خلاصه شرح اختراع :

بخاري با سوخت دايم يك بخاري الكتريكي،مكانيكي ميباشد كه بدون نياز به هيچ سوخت و انرژي فضا را گرم ميكند.كاربرد اين بخاري در مكان هايي است كه نياز به گرماي بسيار زياد ندارند و در اكثر مكان ها مانند اداره جات و منازل مورد استفاده قرار ميگيرد.عملكرد اين بخاري با توليد هيدروژن از آب و مجددا تبديل آن به است كه دماي سوختن هيدروژن باعث گرم كردن ميشود.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0