فرآيند مبرد آميخته تك مرحله اي سه سطحي براي توليد بهينه گاز طبيعي مايع (LNG)

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرآيند مبرد آميخته تك مرحله اي سه سطحي براي توليد بهينه گاز طبيعي مايع (LNG)

شماره اظهارنامه : 139650140003011823

شماره ثبت : 97057

تاریخ ثبت : 1396/10/12

نام مالک/مالکین : علي وطني و سياوش رياحي بني و مژگان عباسي و مهدي فلسفي

نام مخترع/مخترعین : مهدي فلسفي و مژگان عباسي و سياوش رياحي بني و علي وطني

طبقه بندی بین المللی : F25J 1/00

خلاصه شرح اختراع :

در اين اختراع يك پيكر بندي فرآيندي جديدي براي توليد LNG با كمترين مصرف انرژي ارائه شده است. اين فرآيند از نوع مبرد آميخته تك مرحله اي با سه سطح فشاري مي‌باشد. هر سطح فشاري وظيفه‌ي سردسازي بخشي از سرمايش موردنياز در سطح دمايي مربوط به خودش را براي تبديل گاز طبيعي به گاز طبيعي مايع دارد. مبرد مورد استفاده در فرآيند به سه قسمت تقسيم مي‌شود كه هر جريان مبرد وظيفه‌ي سردسازي در سه مبدل حرارتي پيش سردسازي، مايع‌سازي و فوق سردسازي را برعهده دارد. اين سه جريان مبرد پس از عبور از مبدل هاي چند جريانه و شيرهاي فشار شكن وارد سطوح فشرده سازي مربوط به خود مي‌شوند تا با فشرده شدن چرخه سردسازي را تكميل كنند و در نهايت در يك نقطه با هم تجميع مي‌شوند تا اين موضوع تأييدي بر تك مرحله‌اي بودن اين فرآيند باشد. مصرف ويژه‌ي انرژي فرآيند جديد ارائه ‌شده kWh/kgLNG 0/33است. همچنين ضريب عملكرد اين فرآيند 3/1 مي باشد كه اين موضوع بيانگر طراحي دقيق و بازدهي سردسازي بالاي جريان ها و تجهيزات در اين پيكربندي جديد است.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0