فرآيندو دستگاه جداسازي كروماتوگرافيك(رنگ نگاري) با جريان مخالف شبيه سازي شده با استفاده از دو ماده جاذب موازي براي توليد بهينه پاراكسيلن

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرآيندو دستگاه جداسازي كروماتوگرافيك(رنگ نگاري) با جريان مخالف شبيه سازي شده با استفاده از دو ماده جاذب موازي براي توليد بهينه پاراكسيلن

شماره اظهارنامه : 13915014000302277

شماره ثبت : 96999

تاریخ ثبت : 1391/03/26

نام مالک/مالکین : مركز تحقيقات آي اف پي انرژي نوول - نام لاتین:IFP Energies nouvelles

نام مخترع/مخترعین : ولف لوك - نام لاتین:WOLFF Luc و لفلايو فيليبرت - نام لاتین:LEFLAIVE Philibert و لاينكوگل له كوكيو دامين - نام لاتین:LEINEKUGEL LE COCQ Damien و هوتير گرارد - نام لاتین:HOTIER Gerard

طبقه بندی بین المللی : G01N 30/00

خلاصه شرح اختراع :

فرآيندو دستگاه جداسازي كروماتوگرافيك(رنگ نگاري) با جريان مخالف شبيه سازي شده با استفاده از دو ماده جاذب موازي براي توليد بهينه پاراكسيلن PROCESS AND APPARATUS FOR SIMULATED COUNTER-CURRENT CHROMATOGRAPHIC SEPARATION USING TWO ADSORBERS IN PARALLEL FOR OPTIMIZED PARA-XYLENE PRODUCTION

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0