فرآيند حذف فلورايد از محلول ليچينگ حاصل از خاك معدني و باطله هاي روي با استفاده از فرآيند همزمان توليد و مصرف Al-Ca LDHs

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرآيند حذف فلورايد از محلول ليچينگ حاصل از خاك معدني و باطله هاي روي با استفاده از فرآيند همزمان توليد و مصرف Al-Ca LDHs

شماره اظهارنامه : 139750140003002000

شماره ثبت : 96776

تاریخ ثبت : 1397/03/06

نام مالک/مالکین : آرمين محمدي و سيد حسن مظلومي اصل شيخلار

نام مخترع/مخترعین : آرمين محمدي و سيد حسن مظلومي اصل شيخلار

طبقه بندی بین المللی : C02F 1/58 B01D 11/00

خلاصه شرح اختراع :

بالاي 80% توليد روي ، با فرايند هيدرومتالورژي در جهان توليد مي شود اما منابع موجود از نظر مقدار روي روز به روز كاهش مي يابد .امروزه منابعي با مقادير ناخالصي نامتعارف ،مخصوصا يون فلوئور وجود دارند .غلظت هاي بالاي يون فلوئور در محلول سولفات روي باعث خوردگي كاتد آلومينيومي همزمان با ترسيب روي و چسبندگي كاتد آلومينيومي با يكديگر مي شود.اين مشكل باعث افزايش مصرف كاتد و سخت كنده شدن روي كاتدي ميشود.بنابراين يافتن روشي صنعتي براي كاهش غلظت يون فلوئور در محلول سولفات روي ضروري به نظر مي رسد. غلظت يون فلورايد مورد قبول در محلول براي تغذيه سلولها بايد كنترل گردد تا كمتر از 5ppm باشد .وجود مقدار زياد اين يون سبب كاهش توليد مي شود و بطور اخص غلظت بالاي يون فلورايد خطرناكتر از ناخالصي هاي ديگر مثل Co ،Ni ،Cu و ... مي باشد.بسياري از روش ها براي حذف فلورايد از محلول سولفات روي ارائه شده است كه شامل ترسيب شيميائي فلوئور ،حذف فلورايد با استفاده از زئوليت ،تبادل يوني،تبخير با فشار فلورايد و .... مي باشند كه در ميان آنها حذف فلورايد با ترسيب شيميائي توسط آهك هيدراته و انعقاد آن با نمك هاي آلومينيوم يا نمك هاي Mg از اهميت بالائي برخوردار هستند. كلسيم و آلومينيوم داراي تركيب خوبي با فلورايد بوده و مزايائي از جمله هزينه پائين،ذخائر بزرگ و دسترسي آسان را دارا مي باشند و براي تعداد زيادي از كاربرد ها در حوزه صنعت مناسب هستند.از نتايج بدست آمده مي توان به تفاوت در حلاليت هاي Zn2+ و F- در بعضي از PH ها پي برد از اين رو روش حذف فلورايد در محلول سولفات روي با ترسيب انتخابي با توجه به شكل گيري كمپلكسهاي Al-F و اصلاح حلاليت آنها طراحي شده است.سرعت حذف فلورايد ارتباط تنگاتنگي با غلظت فلورايد در الكتروليت دارد .زمانيكه غلظت فلورايد در محلول بالا است ،سرعت واكنش بين عامل حذف و يون فلورايد بالا است.با كاهش سريع غلظت فلورايد با گذر زمان حذف فلورايد در محلول پائين تر است و مقدار جذب عامل حذف فلورايد نيز نزديك به اشباع است تا راندمان حذف فلوراد افزايش يابد.بنابراين از ديدگاه بهبود سرعت حذف فلورايد،زمان حذف فلورايد مي تواند 90Min باشد.در اين مقاله كاربردي به تاثير مقدار مازاد يون فلورايد،اثر مقدار جاذب روي راندمان فلوئور زدائي ، اثر دما بر روي واكنش فلوئور زدائي و تاثير غلظت هاي مختلف آنيونها در اين

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0