فرآيند بازسازي و ترميم پوست با استفاده از ژل پلاكتي، سلول هاي بنيادي مزانشيمي مشتق از چربي و كراتينوسيت ها بر روي داربست نانوفيبري پلي كاپرولاكتون الكتروريسي شده

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرآيند بازسازي و ترميم پوست با استفاده از ژل پلاكتي، سلول هاي بنيادي مزانشيمي مشتق از چربي و كراتينوسيت ها بر روي داربست نانوفيبري پلي كاپرولاكتون الكتروريسي شده

شماره اظهارنامه : 139550140003015731

شماره ثبت : 96044

تاریخ ثبت : 1395/12/22

نام مالک/مالکین : جواد وردي

نام مخترع/مخترعین : جواد وردي

طبقه بندی بین المللی : A61L 24/04 A61K 31/715 A61K 35/14 A61L 27/00

خلاصه شرح اختراع :

اين اختراع كه با عنوان بازسازي و ترميم پوست با استفاده از ژل پلاكتي، سلول هاي بنيادي مزانشيمي مشتق از چربي و كراتينوسيت ها بر روي داربست نانوفيبري پلي كاپرولاكتون الكتروريسي شده ، زمينه فني آن پزشكي كاربردي است، بعنوان يك جايگزين پوستي تهيه شده است كه با داشتن فاكتورهاي رشد متعدد در ژل پلاكتي و زمينه سلولي مشتمل بر سلول هاي اصلي پوست (كراتينوسيت ها) و سلول هاي بنيادي باعث ترميم و بازسازي پوست آسيب ديده در اثر انواع زخم ها مثل زخم هاي مزمن يا ديابتي خواهد شد. محصول مورد نظر، فرآورده‌اي براي بازسازي آسيب هاي پوستي مي‌باشد كه قابليت استفاده در پزشكي ترميمي را دارد. با توجه به فاكتورهاي آزاد شده از پلاكت ها كه براي درمان موضعي آسيب هاي پوستي به كار مي رود، به طوري كه هزينه آن كم و توليد آن آسان است. ژل پلاكتي را مي توان از مواد آزاد شده پلاكتي به روش هاي مختلفي از جمله اتولوگ تهيه نمود. اما طول عمر اين فرآورده و فعال بودن آن تحت تاثير شرايط محيطي قرار گرفته و تا حدود زيادي ناپايدار است ولي انتظار مي رود ژل پلاكتي در استفاده توام با داربست نانو فيبري بيش از حالتي كه به تنهايي بكار مي رود، تاثيرگذار باشد. بنابراين, هدف از مطالعۀ حاضرتهيۀ داربست نانوفيبري الكتروريسي شده با استفاده از پلي كاپرولاكتون و دانه گذاري سلول هاي بنيادي مزانشيمي اتولوگ استخراج شده از بافت چربي و سلولهاي كراتينوسيت روي اين داربست ، به منظور ساخت جايگزين پوستي مهندسي شده مي باشد كه اين محصول بتواند بعنوان جايگزين پوستي عمل كند و علاوه بر اينكه از نفوذ عفونت جلوگيري مي كند باعث ترميم و بازسازي زخم گردد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0