لاكتوباسيلوس رامنوسوس RHT-3201 ادغام شده با پيونده پليمري پلي ساكاريد و استفاده از آن براي پيشگيري يا درمان بيماري هاي آتوپيك

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع لاكتوباسيلوس رامنوسوس RHT-3201 ادغام شده با پيونده پليمري پلي ساكاريد و استفاده از آن براي پيشگيري يا درمان بيماري هاي آتوپيك

شماره اظهارنامه : 139550140003009844

شماره ثبت : 95541

تاریخ ثبت : 1395/08/15

نام مالک/مالکین : شرکت ايل دونگ فارماسوتيكال كو.، اِل تي دي. - نام لاتین: با مسئوليت محدود

نام مخترع/مخترعین : سونگ-هان لي - نام لاتین:Seung Hun LEE و دِي-جانگ كانگ - نام لاتین:Dae Jung KANG و جِي هون كانگ - نام لاتین:Jae Hoon KANG

طبقه بندی بین المللی : A23L 1/29 A61K 35/74 A61P 17/00

خلاصه شرح اختراع :

اختراع حاضر به لاكتوباسيلوس رامنوسوس حرارت ديده و ادغام شده با پيونده پليمري پلي ساكاريد مربوط است و همچنين استفاده از آن براي جلوگيري يا درمان بيماري هاي آتوپيك را مطرح مي كند. لاكتوباسيلوس رامنوسوس كشته شده با حرارت كه با حلقه پليمر پلي ساكاريد ادغام شده، اثر درماني بسيار قوي اي بر بيماري هاي آتوپيك داشته و به دليل خاصيت چسبندگي غشاء كاربرد صنعتي بالايي دارد. اين مساله كه به عنوان مزيت باكتري اسيد لاكنيك محسوب مي شود، تقويت شده و به خاطر مزيت باكتري اسيد لاكتيك موجود در آن كاربرد صنعتي بالايي دارد، از آماس پوست پيشگيري كرده، عوارض داروهاي استروئيدي را كاهش داده و آنها را درمان مي كند. شماره اظهارنامه بين المللي: PCT/KR2015/003914 مورخ 31 فروردين 1394 (20 آوريل 2015) شماره حق تقدم اصلي: 0054237-2014-10 مورخ 17 ارديبهشت 1393 (7 مه 2014) در كشور كره

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0