فرمولاسيون كپسول سقز از صمغ آن

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرمولاسيون كپسول سقز از صمغ آن

شماره اظهارنامه : 139550140003015407

شماره ثبت : 95091

تاریخ ثبت : 1395/12/15

نام مالک/مالکین : روشنك سالاري و فاطمه محجوب

نام مخترع/مخترعین : مهدي يوسفي و روشنك سالاري و فاطمه محجوب

طبقه بندی بین المللی : A23G 1/48 A23G 3/48 A23L

خلاصه شرح اختراع :

اختراع حاضر فرايند تبديل صمغ سقز به پودر آن است كه مربوط به حوزه نيازهاي انساني زير بخش صنايع دارويي و غذايي ميباشد. صمغ سقز چسبندگي بسيار زيادي دارد بطوري كه بدون فراوري، قابليت استفاده خوراكي بدليل چسبندگي به سطح دهان و دندان را ندارد. در توليد انبوه سقز پخته به روش سنتي بدليل وجود آب در اين فراورده امكان نگهداري طولاني اين محصول در انبارها بدليل رشد ميكروبي و قارچي ميسر نمي باشد. علاوه بر اين حرارت دهي زياد اين صمغ نيز سبب نابودي درصد زيادي از مواد موثره مي شود. فرآيند اختراعي بهينه سازي، با افزودن آويسل ، فراورده به محصولي كاملا خشك و بدون آب تبديل مي گردد كه قابليت نگهداري طولاني مدت بدون اضافه كردن نگهدارنده را دارد و در بسياري از صنايع غذايي و دارويي نيز قابل استفاده ميباشد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0