تصويربرداري سي تي اسكن مولكولي هدفمند شده از سلول هاي سرطاني نازوفارنژيال انساني با استفاده از نانوكمپلكس جديد

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع تصويربرداري سي تي اسكن مولكولي هدفمند شده از سلول هاي سرطاني نازوفارنژيال انساني با استفاده از نانوكمپلكس جديد

شماره اظهارنامه : 139650140003005204

شماره ثبت : 94801

تاریخ ثبت : 1396/05/04

نام مالک/مالکین : حسين قديري هرواني و سعيد سركار و علي شاكري زاده و سارا خادمي

نام مخترع/مخترعین : حسين قديري هرواني و سعيد سركار و علي شاكري زاده و سارا خادمي

طبقه بندی بین المللی : A61K 31/00 A61K 47/00

خلاصه شرح اختراع :

-مشكل فني: گسترش روز افزون سرطان از يك طرف و عدم تشخيص سريع و به موقع سرطان از طرف ديگر لزوم استفاده از تصويربرداري ملكولي با استفاده از مواد كنتراست هدفمند شده را بيان مي كند. براي رسيدن به درمان موثر و هدفمند نياز به سيستم تشخيصي مناسبي كه بتواند ضايعه را در مراحل اوليه به خوبي نشان دهد احساس مي گردد. تصويربرداري ملكولي نگاهي جديد براي تحقيقات بيومديكال به منظور مشاهده خصوصيات و مانيتور كردن پروسه هاي بيولوژي در سلول ها، بافت ها و ارگانيسم ها با استفاده از مداليته هاي حساس و دقيق و همچنين مكانيسم هاي كنتراست زايي مي باشد كه به تشخيص دقيق تر بيماري ها از جمله سرطان ها و اختلالات عصبي و همچنين كمك قابل توجهي در طراحي درمان با استفاده از اطلاعاتي كه در سطح سلولي و فيزيولوژي بافت ها و درجه تومور در اختيار پزشك قرار مي دهد دارد(1). يكي از مداليته هايي كه امكان تصويربرداري ملكولي در آن وجود دارد سي تي اسكن مي باشد. امروزه در تصويربرداري سي تي اسكن براي ايجاد كنتراست بين بافت هاي نرم، از مواد كنتراست يددار به دليل عدد اتمي بالا استفاده مي گردد. اما اين ملكول ها به صورت اختصاصي در بافت مورد نظر قرار نمي گيرد و به صورت غيراختصاصي در بدن توزيع مي گردد و منجر به ايجاد سميت در برخي از ارگان ها نظير كليه ها ميگردد. از طرفي درمدت زمان كمي (كمتر از ده دقيقه) از بدن پاك مي شود كه دراين صورت زمان كمي را براي تصويربرداري در اختيار پزشك قرار مي دهد.بدين ترتيب براي برطرف كردن اين معايب و ايجاد تصويربرداري ملكولي سي تي اسكن، نياز به هدفمند كردن بافت (تومور) با استفاده از مواد كنتراستي مي باشد كه عدد اتمي بالاتري نسبت به يد به منظور كنتراست بهتر، سميت كمتر و زيست سازگاري بالا و از همه مهمتر مدت زمان بيشتري را در بافت مورد نظر به منظور ايجاد فرصت كافي براي تصويربرداري و تشخيص هر چه دقيق تر فراهم كند. راه حل ارائه شده و كاربرد اصلي اختراع: در اين اختراع از نانوذرات طلا به علت داشتن موارد ذكر شده استفاده گرديده است و براي ايجاد هدفمندي سلول هاي سرطاني به منظور تشخيص دقيق تر از يك نوع ويتامين استفاده گرديده است زيرا سلولهاي سرطاني براي سوخت و ساز نياز مبرمي به ويتامين دارند، يكي از اين ويتامين ها اسيد فوليك مي باشد كه براي هدفمند كردن سلول هاي سرطاني نازوفارنژيال (حلق-بيني)استفاده مي گردد زيرا بر اساس مطالعات انجام شده بيشترين گيرنده فوليت در اين نوع سلول سرطاني مي باشد. از طرفي براي اتصال اسيد فوليك به طلا از لينكر سيستامين استفاده گرديده است كه سيستامين غيرسمي و ارزان مي باشد و به دليل گروه هاي عاملي كه دارد منجر به اتصال اسيد فوليك به طلا مي گردد. هنوز در تصويربرداري سي تي اسكن نانوكمپلكس هدفمند شده جديدي با اين خصوصيات گزارش نشده است. در اين اختراع استفاده از نانوذرات طلاي متصل به اسيد فوليك توسط لينكر سيستامين به عنوان ماده كنتراست جديد در تصويربرداري سي تي اسكن ارائه شده است. در اين پروتكل، غلظت 500 ميكرومولار از نانوپروب و پتانسيل تيوپ kVp 80دستگاه سي تي اسكن به عنوان بهترين پارامترهاي مورد نياز جهت تصويري با كنتراست مطلوب به دليل حداكثر تضعيف شدت پرتو ايكس ارائه گرديده است. از طرفي ماده كنتراست جديد به دليل تضعيف شدت پرتويي بالايي كه دارد در مراكز پرتو درماني به عنوان حساس كننده پرتويي به منظور درمان اختصاصي سرطان نازوفارنژيال مي تواند مورد استفاده قرار بگيرد. كاربرد اصلي اختراع محصول صنعتي اين اختراع يك كيت ماده كنتراست تشخيصي است به همراه پروتكل مربوطه كه ميتواند در اختيار كليه مراكز تصويربرداري با اشعه ايكس و همچنين مراكز درماني قرار گيرد و در صورت تاييد به صورت فراوري شده در بسته بنديهاي 10 ميلي ليتري به همراه پروتكل الحاقي به بازار مصرف و مراكز تحقيقاتي عرضه نمود.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0