فرآيند يكپارچه بهينه تبديل گاز به مايع

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرآيند يكپارچه بهينه تبديل گاز به مايع

شماره اظهارنامه : 139450140003000812

شماره ثبت : 94085

تاریخ ثبت : 1394/01/28

نام مالک/مالکین : پژوهشگاه پژوهشگاه صنعت نفت

نام مخترع/مخترعین : اكبر زمانيان و عليرضا بهروز سرند و يحيي زماني و هادي ابراهيمي هراتمه و محمدرضا همتي محمودي

طبقه بندی بین المللی : B01B

خلاصه شرح اختراع :

اختراع حاضر به فرآيندي بهبوديافته جهت تبديل گاز طبيعي به مايع مربوط ميشود كه طي فرآيند يكپارچه اختراع كه مشتمل بر 5 واحد توليد گاز سنتز، جداسازي دي اكسيد كربن، فيشر تروپش، جداسازي محصولات هيدروكربني و تصفيه آب است، بخشي از دي اكسيد كربن جداسازي شده در واحد جداسازي محصولات هيدروكربني به واحد توليد گاز سنتز و بخشي نيز به واحد جداسازي دي اكسيد كربن و واحد فيشر تروپش بازگشت داده ميشود.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0