اسلحه بدون گلوله با استفاده از يك چاشني

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع اسلحه بدون گلوله با استفاده از يك چاشني

شماره اظهارنامه : 139550140003008810

شماره ثبت : 94073

تاریخ ثبت : 1395/07/22

نام مالک/مالکین : محمد ايران منش

نام مخترع/مخترعین : محمد ايران منش

طبقه بندی بین المللی : F41A 21/00

خلاصه شرح اختراع :

اسلحه بدون گلوله با استفاده از يك چاشني Gun without bullets using a detonator (WBUD GUN) اين اسلحه جزء گروه اسلحه شكاري نيمه حرفه اي تك تير با كاليبر پايين 5/5 يا 5/4( خفيف ) جهت شكارانواع حيوانات و هدف زني ميباشد. اين اسلحه فاقد هر نوع ( گلوله اي ( Bulletميباشد و بوسيله ي فشارغيرمستقيم گازحاصل ازيك ( چاشني detonator ) دستگاه ميخكوب درقطعه اي بنام ( Cylinder gas transporter detonator سيلندر انتقال دهنده گاز چاشني ) شكل 3 نقشه ضميمه ، كه گازحاصله از انفجار مهمات را به پشت ( پرتابه ي سربي Lead Proiecties ) هدايت و باعث شليك ميشود. مشكلات فني ( چاشني detonator ). 1- بدنه ي اين ( چاشني detonator ) ها به دليل سرعت انفجارمهمات آن ( 9500 متر بر ثانيه ) ازجنس فولاد بسيارمقاوم ساخته شده است و بعلت انبساط زياد بدنه چاشني درمحل ( بارگذاري Reloading ) ، Locked Down) ) و خارج نميشود. 2- مهمات اين ( چاشني detonator ) ها با ضربه خاصي كه درقسمت پشت آن زده ميشود منفجر شده بصورتيكه مانع ازسوراخ شدن پوسته و نشت گازشود. رفع مشكل فني استفاده از( چاشني detonator ) با طراحي عناصر اختراعي ذيل : با طراحي و ساخت ( قطعات شماره 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 طبق نقشه ضميمه ) كليه مشكلات فني مرتفع گرديد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0