گليكون هيدروكسي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع گليكون هيدروكسي

شماره اظهارنامه : 38102071

شماره ثبت : 9360

تاریخ ثبت : 1380/02/21

نام مالک/مالکین : موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران و ICI AMERICAS INC -

نام مخترع/مخترعین :

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0