غشاي بستر آميخته پلي اتر بلاك آميد (PEBA) با پركن زئوليتي عاملدار شده با نفيون (nafion) بمنظور شيرين سازي گاز طبيعي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع غشاي بستر آميخته پلي اتر بلاك آميد (PEBA) با پركن زئوليتي عاملدار شده با نفيون (nafion) بمنظور شيرين سازي گاز طبيعي

شماره اظهارنامه : 139550140003014614

شماره ثبت : 93278

تاریخ ثبت : 1395/11/27

نام مالک/مالکین : مرتضي اصغري و مينو مصدق رشتي

نام مخترع/مخترعین : مرتضي اصغري و مينو مصدق رشتي

طبقه بندی بین المللی : B01D 67/00 B01D 61/00

خلاصه شرح اختراع :

ساخت غشاي بستر آميخته پلي اتر بلوك آميد با پركن زئوليتي عاملدار شده با نفيون به روش ريخته گري محلول در زمينه شيمي و مهندسي شيمي مي باشد. غشاها يك روش ساده و داراي هزينه هاي عملياتي پايين در شيرين سازي گاز طبيعي(حذف گازهاي خورنده و اسيدي مانند دي اكسيد كربن) هستند. هم اكنون در بيشتر موارد از سيستم سنتي و پرهزينه آميني براي شيرين سازي گاز طبيعي استفاده مي شود. با به كار بردن تركيبي از غشاهاي پليمري (انتخاب پذيري بالا) و معدني (تراوايي بالايي)، مي توان تراوايي و گزينش پذيري بالايي براي دي اكسيدكربن به دست آورد. در اختراع حاضر، پليمرهاي PEBAX و محلول نفيون 115 (%0.5) و ذره معدني زئوليت X13 با نسبت هاي معين تركيب شده است. غشاي (PEBAX(%8)-modified Zeolit (%1 به دست آمده، ويژگي هاي هر دونوع غشا را داشته و در نتيجه كارايي بالايي دارد. مهمترين مزيتهاي غشاي ساخته شده عبارتند از: مواد اوليه ارزان و در دسترس، روش ساخت بسيار آسان، تراوايي و انتخاب پذيري بالا، استحكام مناسب و سازگاري با محيط زيست مي باشد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0