بافر آهسته رهش براي پيشگيري از اسيدوز نشخواركنندگان

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع بافر آهسته رهش براي پيشگيري از اسيدوز نشخواركنندگان

شماره اظهارنامه : 139650140003001462

شماره ثبت : 93072

تاریخ ثبت : 1396/02/10

نام مالک/مالکین : آرش آذرفر و امير فدائي فر

نام مخترع/مخترعین : آرش آذرفر و امير فدائي فر

طبقه بندی بین المللی : A61K 9/22 A23P A23K A23K 10/00

خلاصه شرح اختراع :

استفاده از سطوح بالاي كنسانتره در جيره دام هاي نشخواركننده، سبب افت pH شكمبه و بروز اسيدوز مي گردد. اسيدوز سبب لنگش دام، كاهش توليد، افت چربي شير و در صورت عدم درمان مناسب سبب مرگ حيوان مي شود. معمولا جهت پيشگيري از اسيدوز در جيره نشخواركنندگان از بيكربنات سديم استفاده مي شود. علارغم گران بودن بيكربنات سديم، pKa بيكربنات سديم، تنها در خنثي كردن اسيد شكمبه تاثير گذار است و اثري بر خنثي كردن اسيد در روده ندارد. افزودن سطوح بالاي بيكربنات سديم به جيره سبب افزايش غلظت سديم خون و كاهش غلظت پتاسيم خون خواهد شد و از اين طريق تعادل الكتروليتي بدن دام را بهم ميريزد. از طرفي حداكثر توليد و تجمع اسيدهاي چرب شكمبه در 4 ساعت پس از مصرف خوراك اتفاق مي افتد، و با توجه به نرخ عبور بالاي مايع شكمبه، استفاده از بيكربنات سديم يا ساير تركيبات آنتي اسيدي در جيره ممكن است به خاطر نرخ بالاي عبور در 4 ساعت پس از مصرف خوراك غلظت آنها در شكمبه به طور چشمگيري كاهش پيدا نمايد و نفش آنها در كنترل pH كمرنگ گردد. بنابراين با توجه به مشكلات فوق، در اختراع حاضر سعي شده است بافري ابداع گردد كه مشكلات مربوط به افزودن جوش شيرين به جيره را نداشته باشد. بافر پيش رو طوري طراحي شده است كه در دامنه اي از pH، هم در شكمبه و هم در روده كارايي دارد. همچنين، به صورت آهسته تركيبات بافري و آنتي اسيدي را به محيط شكمبه اضافه مي كند و علاوه بر كمك به حفظ تعادل الكتروليتي، اين اطمينان حاصل مي شود كه تا دريافت وعده غذايي بعدي مواد بافري و آنتي اسيدي در داخل شكمبه به صورت تدريجي آزاد گردد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0