تهيه ي چسب ساختاري آكريلي قفل كننده ي رزوه حاوي ميكروكپسول هاي با هسته ي آغازگر

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع تهيه ي چسب ساختاري آكريلي قفل كننده ي رزوه حاوي ميكروكپسول هاي با هسته ي آغازگر

شماره اظهارنامه : 139550140003011842

شماره ثبت : 92789

تاریخ ثبت : 1395/09/30

نام مالک/مالکین : پژوهشگاه پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

نام مخترع/مخترعین : علي سليمي و محمدجلال الدين ظهوريان مهر و محمد باقري كاشاني

طبقه بندی بین المللی : C08K 3/00

خلاصه شرح اختراع :

در اين اختراع چسب ساختاري آكريلي قفل كننده ي رزوه، حاوي ميكروكپسول هاي با هسته ي آغازگر پراكسيدي ساخته شد. ميكروكپسول هاي حاوي هسته ي آغازگر ، با جنس پوسته ي اوره فرم آلدهيدي بوده و با كمك پليمريزاسيون درجاي اوره فرم آلدهيد و از طريق امولسيون روغن در آب ساخته شد.نسبت هسته به پوسته ي بهينه براي ميكروكپسول هاي سنتز شده ، 80/20 (هسته/پوسته) تعيين شد. محلولwt.-1 دي كيوميل پراكسايد درون حلال استاتي تهيه شد و با نسبت 80/20 نسبت هسته/پوسته به امولسيون اضافه شد. به منظور ساخت چسب آكريلي ساختاري ، از رزين RM-965 تاكريل، محصول شركت تاك رزين ايران استفاده شد و به ميكروكپسول هاي سنتز شده درون رزين فوق پراكنده شدند. در اين اختراع براي سنتز ميكروكپسول ها از مواد ارزان قيمت و در دسترس استفاده شد تا فرايند سنتز ميكروكپسول ها براي توليد صنعتي مقرون به صرفه تر باشد. در اين اختراع در هر دور همزن مكانيكي نسبت هسته/پوسته ي بهينه تعيين شد اما براي ساخت نمونه ي چسب قفل كننده ي رزوه حاوي ميكروكپسول از ميكروكپسول هاي بانسبت هسته/پوسته ي 80/20 استفاده شد. طبق استاندارد B14 1235 ، از پيچ سرشش گوش M10 براي انجام آزمون هاي گشتاورسنجي چسب هاي قفل كننده ي رزوه استفاده شد و همچنين چهار نمونه با تركيب درصدهاي مختلف ميكروكپسول نسبت به رزين ، ساخته شدند و در نهايت نمونه ي چسب با حداكثر گشتاور مورد نياز براي بازكردن مهره از روي پيچ، انتخاب شد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0