آشكارساز انشعاب غير مجاز آب

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع آشكارساز انشعاب غير مجاز آب

شماره اظهارنامه : 139550140003003212

شماره ثبت : 92779

تاریخ ثبت : 1395/03/20

نام مالک/مالکین : محمدقربان بختياري

نام مخترع/مخترعین : محمدقربان بختياري

طبقه بندی بین المللی : E03B C02F 1/00

خلاصه شرح اختراع :

امروزه انشعاب غير مجاز آب يكي از چالشهاي اصلي شركتهاي آب و فاضلاب مي باشد. انشعاب غير مجاز آب علاوه بر هدر رفت آب كه يك سرمايه ملي است موجب كاهش درآمدهاي شركتهاي آب وفاضلاب مي گردد. از طرفي انشعاب غير مجاز مانع مديريت صحيح شركتهاي آب و فاضلاب برشبكه و تاسيسات خود مي شود .انشعاب غير مجاز مي تواند باعث مكش آلودگي به شبكه آب و تهديد سلامت آحاد جامعه گردد.هرساله شركتهاي آب وفاضلاب هزينه واعتبار زيادي براي شناسايي وقطع انشعابات غير مجاز مي نمايند . سيستم اختراعي كه از يك مدار الكتريكي و يك سري رشته سيم هاي هادي با آرايش خاص است كه همراه لوله هاي آب درون زمين قرار مي گيرند كه به كمك آن مي توان هم انشعاب غير مجاز آب را شناسايي كرد و هم موقعيت و مكان انشعاب غير مجاز را شناسايي نمود. درشبكه هاي مهم و موقعيت هاي خاص كه صرفه اقتصادي داشته باشد مي توان با اضافه كردن رله و سيستم پيام رسان ، بصورت آنلاين انشعابات غيرمجاز را رديابي و ممانعت ايجاد كرد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0