فرمولاسيون اسانس فلفل سفيد (white Pepper ) با اسانس رازيانه (Fennel) واثر باكتري كشي آن درباكتري استافيلوكوكوس اورئوس مقاوم به داروي متي سيلين(MRSA

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرمولاسيون اسانس فلفل سفيد (white Pepper ) با اسانس رازيانه (Fennel) واثر باكتري كشي آن درباكتري استافيلوكوكوس اورئوس مقاوم به داروي متي سيلين(MRSA

شماره اظهارنامه : 139550140003007819

شماره ثبت : 91792

تاریخ ثبت : 1395/06/27

نام مالک/مالکین : علي كاظمي و مهسا شكري

نام مخترع/مخترعین : علي كاظمي و مهسا شكري

طبقه بندی بین المللی : A61K 36/67 A01N 65/38

خلاصه شرح اختراع :

عنوان:اثر باكتري كشي اسانس فلفل سفيد برسويه هاي استافيلوكوكوس اورئوس به ويژه استافيلوكوكوس اورئوس مقاوم به داروي متي سيلين(MRSA). چكيده:اين اختراع در زمينه داروسازي و پزشكي جهت استفاده از اسانس فلفل سفيد براي درمان عفونت هاي ناشي از استافيلوكوكوس اورئوس كاربرد دارد. استافيلوكوكوس اورئوس يكي از مهمترين و رايج ترين عامل عفونت هاي بيمارستاني مي باشد. سويه هاي مقاوم به داروي متي سيلين استافيلوكوكوس اورئوس (MRSA) عامل شايع مرگ و مير در بيمارستانهاي سراسر دنيا هستند ، همچنين شايع ترين عفونت زخم پس از جراحي ناشي ازاين باكتري است. مهمترين مشكل در رابطه با استافيلوكوكوس اورئوس، قدرت بيماريزايي بالقوه و مقاومت روز افزون آن در برابر داروهاي ضد باكتريايي است و لذا با توجه به افزايش استفاده از داروهاي گياهي به دليل تاثيرات قابل توجهشان در درمان بيماريها ، بر آن شديم تا با استفاده از اسانس فلفل سفيد به عنوان يك تركيب گياهي موثرعليه باكتري استافيلوكوكوس اورئوس و به ويژه سويه هاي MRSA، اين باكتري را از بين برده و از رشد آنها جلوگيري كنيم. استفاده همزمان اسانس فلفل سفيد با ساير داروها ويا ساخت فراورده هاي دارويي حاوي اسانس فلفل سفيد مي تواند تاثير به سزايي در درمان بيماريهاي ناشي از استاف اورئوس مقاوم داشته باشد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0