تخت بيمارستاني با قابليت انتقال بيمار از سطحي به سطح ديگر

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع تخت بيمارستاني با قابليت انتقال بيمار از سطحي به سطح ديگر

شماره اظهارنامه : 139550140003003462

شماره ثبت : 91620

تاریخ ثبت : 1395/03/24

نام مالک/مالکین : محمدحسين بياتي چالشتري و فرهاد صديقي و بهزاد صديقي

نام مخترع/مخترعین : بهزاد صديقي و محمدحسين بياتي چالشتري و فرهاد صديقي

طبقه بندی بین المللی : A61G 7/00

خلاصه شرح اختراع :

تخت بيمارستاني با قابليت انتقال و حمل و نقل بيمار از سطحي به سطح ديگر و جلوگيري از صدمات جدي در حين جابه جايي ها به منظور رفع يكي از مهمترين مشگلات بيماران قطع نخاعي يا آسيب ديده در سوانح رانندگي طراحي شده است.تخت پيشنهادي به نحوي طراحي شده است كه يك بازوي مكانيكي سه لينك كه لينك اتصالي نهايي آن قابليت تنظيم و چرخش را دارد به بدنه آن متصل شدنه است (شكل 1). اين بازو شرايطي را فراهم ميسازد تا بتوان بيمار را با قابليت تحمل وزن 250 كيلوگرم در راستاي عمودي و افقي جابه جا نمود. استفاده از سيستم باتري با قابليت شارژ به صورت جانمايي در بدنه اين بازو مكانيكي موجب آن گرديد كه بتوان از اين وسيله حتي در زمان عدم وجود برق استفاده نمود.در تخت بيمارستاني پيش نهاد شده، استفاده از موتور انتقال نيرو به شكن ها و طراحي شكنهاي لازم در تخت جهت سهولت بيمار كه به تواند انواع حالتهاي استراحت را در طول بستري بودن بر روي تخت را استفاده كند، تعبيه و طراحي شده است. طراحي بازوي مكانيكي، شكنهاي، ريل هاي محافظي در دوطرف تخت و كپسول اكسيژن در قسمت زير تخت به همراه ويژگي هاي بيان شده از نوآوري اختراع ما مي باشد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0