سيستم قابل حمل براي تصويربرداريIn-vitro & In-vivo در شرايط كم نور با پردازش تصوير مبتني بر ساختارهاي پلاسمونيكي و فوتونيكي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع سيستم قابل حمل براي تصويربرداريIn-vitro & In-vivo در شرايط كم نور با پردازش تصوير مبتني بر ساختارهاي پلاسمونيكي و فوتونيكي

شماره اظهارنامه : 139550140003005752

شماره ثبت : 91454

تاریخ ثبت : 1395/05/13

نام مالک/مالکین : احمد سلمان اوغلي خياوي و فرشاد فرهادنيا

نام مخترع/مخترعین : احمد سلمان اوغلي خياوي

طبقه بندی بین المللی : G06K A61B G06T

خلاصه شرح اختراع :

در اين طرح يك سيستم قابل حمل براي تصويربرداريIn-vitro & In-vivo كه مبتني بر روشهاي پردازشي مدرن ميباشد \\\\\\"ساختارهاي پلاسمونيكي-فوتونيكي بعنوان ماسكهاي پردازشي\\\\\\" طراحي و ساخته شده است. سيستم حاضر به دو قسمت عمده سخت افزار و نرم افزار تقسيم ميشود كه از طريق نرم افزار رابط متلب (MATLAB) بهم اتصال داده مي شوند. سيستم طراحي و ساخته شده قابليت اسكن نمونه در دو بعد را دارا مي باشد اما با توجه به كوپل نور در جهات مختلف (در يك راستا در فواصل معين) تصوير نمونه در همه ابعاد بررسي ميشود. قابل ذكر است كه با توجه به طراحي مكانيك سيستم كه از دو جزء مجزا (اندركنش نور با مواد از جهات مختلف مي توان بررسي كرد) استفاده شده، ميزان خطاء در تعيين تصوير و پردازش آن به حداقل مي رسد. بعبارت ديگر مي مي توانيم حول يك نقطه دو صفحه را در زواياي متفاوت نسبت به هم حركت دهيم و با اين كار اطلاعات دقيق تري براي نقطه مذكور بدست خواهد آمد. اما در ارتباط با پردازش سيستم، اين بخش از دو قسمت عمده روشهاي معمول مانند فيلترهاي خطي، شناسايي لبه، فيلترهاي حوزه فركانس و غيره و روشهاي مدرن از جمله تقسيم بندي و شناسايي قسمتهاي مهم تصوير و مرزبندي آنها براي پردازش استفاده ميشود. و همچنين براي قسمت مدرن از ماسكهاي مجازي پلاسمونيك-فوتونيك استفاده ميكنيم كه با استفاده از نرم افزار COMSOL طراحي و در كدهاي پردازش تصوير استفاده ميشود. هدف از طراحي اين ماسكها افزايش ميزان حساسيت گرديان تصوير ميباشد كه با استفاده از ميدان نزديك پلاسمونيكي نانو ذرات طراحي شده قابل حصول ميباشند. در اصل، هدف اصلي از طراحي اين ماسكها بهينه سازي پردازش تصوير از طريق افزايش حساسيت گراديان تصوير براي شرايط كم فوتون اتخاذ شده است. قابل ذكر است كه پردازش سيستم داراي قسمتهاي متنوع ميباشد كه از جمله ميتوان به موارد ذيل اشاره كرد: •\\tپردازش تصوير زنده از تك تصويرهاي گرفته شده (Snapshot live image processing) •\\tپردازش ويدءو زنده (Live video image processing) •\\tپردازش تصوير ذخيره شده (Off-line image processing) •\\tپردازش ويدءو ذخيره شده (Off-line video processing) نكته نهايي اينكه اين سيستم قابليت شناسايي بافتهاي سالم و ناسالم را با توجه به پردازش تصوير دارا مي باشد. بعبارت ديگر با توجه به متفاوت بودن خواص نوري بافتهاي سالم و نا سالم، از اين اصل در شناسايي اين بافتها استفاده خواهيم كرد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0