تهيه و ساخت نانوذرات كربن فعال مغناطيسي اصلاح شده با فسفوتنگستات و استفاده از آن به‌عنوان فتوكاتاليست در رنگ‌زدايي تحت تابش نورفرابنفش و مرئي و خورشيد

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع تهيه و ساخت نانوذرات كربن فعال مغناطيسي اصلاح شده با فسفوتنگستات و استفاده از آن به‌عنوان فتوكاتاليست در رنگ‌زدايي تحت تابش نورفرابنفش و مرئي و خورشيد

شماره اظهارنامه : 139550140003002820

شماره ثبت : 91229

تاریخ ثبت : 1395/03/11

نام مالک/مالکین : شهربان داداري دولابي و مهدي تقديري اردكان و دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور مركز اردكان – مركز پژوهشي شيمي محيطزيست

نام مخترع/مخترعین : مهدي تقديري اردكان و شهربان داداري دولابي

طبقه بندی بین المللی : A61K

خلاصه شرح اختراع :

دستاورد مربوطه، شامل تهيه و ساخت نانوذرات كربن فعال مغناطيسي اصلاح شده به‌عنوان فتوكاتاليست و استفاده‌ي آن براي رنگ‌زدايي پساب‌هاي رنگي كارخانجات صنعتي است. نانوذرات ساخته شده داراي خاصيت مغناطيسي و جداسازي با آهن‌ربا و استفاده مجدد مي‌باشد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0