فرآيند ترميم زخم با استفاده از سلول هاي بنيادي اندومتر و داربست نانوفيبري الكتروريسي شده حاوي پليمرهاي طبيعي و سنتتيك pcl ,كلاژن

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرآيند ترميم زخم با استفاده از سلول هاي بنيادي اندومتر و داربست نانوفيبري الكتروريسي شده حاوي پليمرهاي طبيعي و سنتتيك pcl ,كلاژن

شماره اظهارنامه : 139550140003006402

شماره ثبت : 91203

تاریخ ثبت : 1395/05/27

نام مالک/مالکین : شيوا شريف و جواد وردي و علي صمدي كوچكسرائي و جعفر آي

نام مخترع/مخترعین : شيوا شريف

طبقه بندی بین المللی : C12N A61L C12N 5/00 A61L 27/00

خلاصه شرح اختراع :

اين اختراع كه با عنوان ترميم زخم با استفاده از سلول هاي بنيادي اندومتر و داربست نانوفيبري التروريسي شده حاوي پليمر هاي سنتتيك وطبيعي پلي كاپرولاكتون و كلاژن بوده زمينه فني آن پزشكي كاربردي است. اين محصول براي برطرف كردن مشكل ترميم زخم و بافت در آسيب هاي مختلف بافتي از جمله بافت هاي كه نياز به رگ زايي دارند بدون اضافه كردن مواد و فاكتورهاي رشد رگ زا مي پردازد به طوري كه عدم رگ زايي ترميم بافت را دچار اشكال مي كند كه نهايتا ممكن است منجر به ايجاد بافت اسكار يا فيبروز گرددو همچنين در زيبايي بافت اشكال ايجاد گردد. محصول ذكر شده، كه حاوي سلول هاي بنيادي اندومتر مي باشد ، فرآورده‌اي براي ترميم زخم وهر نوع آسيب بافتي با ايجاد رگ زايي مي‌باشدكه قابليت استفاده در طب ترميمي را دارد. با توجه به كارآيي كه سلول بنيادي اندومتر به همراه داربست نانوفيبري الكتروريسي شده حاوي پليمرهاي طبيعي و سنتتيك پلي كاپرولاكتون و كلاژن در ترميم زخم و بافت با خاصيت رگزايي از خود نشان داده است. استفاده از اين سلول بنيادي براي ترميم زخم و بافت مورد توجه قرار گرفته است. به همين منظور ، در راستاي ترميم زخم و بافت اقدام به ساخت محصولي با خاصيت رگزايي طبيعي به بافت آسيب ديده در مدت زمان مطلوب در حين فرآيند ترميم زخم و بافت مي باشد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0