فرمولاسيون تعليق شكن نفت خام(دمولسيفاير) با مواد موثره بومي براي حوزه نفتي آسماري- اهواز

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرمولاسيون تعليق شكن نفت خام(دمولسيفاير) با مواد موثره بومي براي حوزه نفتي آسماري- اهواز

شماره اظهارنامه : 139450140003012222

شماره ثبت : 91165

تاریخ ثبت : 1394/11/04

نام مالک/مالکین : شرکت ملي نفت ايران سهامي

نام مخترع/مخترعین : اميد شجاعي و مهدي روزبهاني و سعيد ايران پور و مسعود كمبراني و رضا ثقفي و پرويز احمدي اول

طبقه بندی بین المللی : C08B

خلاصه شرح اختراع :

نفت خام، شامل مجموعه‌اي از هيدروكربن‌ها مانند آلكان‌ها، نفتنها و همچنين تركيبات آروماتيك مانند فنول‌ها، اسيدهاي كربوكسيليك، فلزات و تركيبات حاوي گوگرد و نيتروژن مي باشد. تعداد اتم كربن در تركيبات آلي نفت خام بين 1 (متان) تا 50 يا بيشتر (آسفالتين‌ها) مي‌باشد. برخي از اين تركيبات جزء مواد فعال سطحي هستند. حضور اين مواد در نفت خام باعث ايجاد امولسيون پايدار بين نفت خام و آب همراه در مخازن زير زميني ميگردد. در هنگام استخراج نفت خام، بايستي اين امولسيون شكسته شده و آب و نمك از نفت خام جدا گردد. افزودن مواد تعليق شكن به نفت خام در كارخانجات فراورش، باعث تسريع و بهبود در فرايند شكستن امولسيون و جدا شدن آب و نمك از نفت خام مي گردد. تنوع نفت خام در حوزه هاي نفتي مختلف، لزوم استفاده از ماده تعليق شكن ويژه هر حوزه نفتي را اجتناب ناپذير كرده است. در اين اختراع، ماده تعليق شكن مناسب براي نفت خام حوزه آسماري – اهواز توليد گرديده است. تعليق شكن نفت خام تركيبي از چند ماده موثره و چند حلال ميباشد. تعداد و نوع مواد موثره و حلالها متناسب با نفت خام هر حوزه نفتي متفاوت ميباشد. در اين تحقيق، فرايند توليد مواد موثره و فرمولاسيون ماده تعليق شكن براي نفت خام حوزه نفتي آسماري – اهواز بومي شده است. در فرمولاسيون ماده تعليق شكن براي حوزه نفتي آسماري – اهواز، دو رزين به نامهاي RSN 304 و RSN 377 و سه حلال به نامهاي تولوئن، دي متيل فرماميد و پارافين مايع استفاده شده است. دو ماده موثره مصرف شده در فرمولاسيون اين تعليق شكن در سازمان جهاد دانشگاهي تهران سنتز شده و مواد اوليه مصرفي براي سنتز اين رزين ها همگي در داخل كشور وجود دارد. همچنين همه حلالهاي انتخاب شده، نيز به عنوان حلالهاي صنعتي به وفور در بازار وجود دارد. برخي از اين حلالها توليد داخل بوده و برخي وارداتي ميباشند. ماده تعليق شكن توليد شده در جهاد دانشگاهي با نام تجاري AHAS 3774، در زمستان سال 1393 در كارخانه اهواز 4 (شركت مناطق نفتخيز جنوب) تست ميداني را با موفقيت به انجام رساند.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0