فرايندرفع آلودگي خاك آلوده به تيول صنعتي با استفاده از امواج فراصوت

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرايندرفع آلودگي خاك آلوده به تيول صنعتي با استفاده از امواج فراصوت

شماره اظهارنامه : 139450140003010905

شماره ثبت : 91049

تاریخ ثبت : 1394/10/04

نام مالک/مالکین : پژمان روحي و اسماعيل فاتحي فر و رضا علي زاده

نام مخترع/مخترعین : پژمان روحي و اسماعيل فاتحي فر و رضا علي زاده

طبقه بندی بین المللی : G01H

خلاصه شرح اختراع :

بوزدايي از تيول صنعتي ريخته شده در محيط انبار علاوه بر عوارض انساني، حيواني و زيست محيطي به سبب بوي تند و زننده مي تواند منجر به اعتراضات اجتماعي، آسيب به صنعت توريسم و حتي فراتر از آن گردد. همچنين استفاده از اكسنده هاي شيميايي مي تواند منجر به ورود مواد شيميايي ديگر به محيط زيست گردد. از اينرو فرايند بوزدايي از تيول صنعتي به وسيله امواج فراصوت مورد بررسي قرار گرفت. در مجموع شامل روش ارائه شده بعنوان اختراع به همراه 2 مدل پيش بيني نتايج مي باشد. مطابق با روش ارائه شده خاك آلوده به تيول صنعتي كه بسيار مضر و داراي بوي زننده است به يك راكتور لوله اي ساده منتقل شده و با استفاده از اضافه نمودن مقداري آب (آب تصفيه شده معمول از شير آب يا آب مقطر) خااك بصورت دوغابي درآمده و آماده استفاده در دستگاه امواج فراصوت مي گردد. فاصله زماني دوغابي شدن خاك تا استفاده از امواج فراصوت تقريبا صفر است. يعني بلافاصله پس از دوغابي شدن خاك مي توان پروب امواج فراصوت را در درون خاك قرار داد. سپس پروب امواج فراصوت درون خاك دوغابي قرار گرفته و دوغاب در معرض امواج فراصوت قرار مي گيرد. بررسي مدل رياضي به منظور پيش بيني ميزان بازدهي روش بر اساس فاكتور هاي موثر و برهم كنش ها مورد اريابي قرار گرفت. از آنجايي كه نياز بود تا كارايي روش در ابعاد صنعتي به منظور Scale up نيز مورد بررسي قرار گيرد از روش شبكه عصبي براي مدلسازي فرايند نيز استفاده گرديد. در نتيجه اين اختراع يك روش با كمترين ميزان آسيب زيست محيطي و بدون نياز به استفاده از مواد شيميايي مي توان نسبت به آلودگي زدايي از خاك آلوده ب تيول صنعتي اقدام نمود.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0