فرآيند ساخت ضربه گير لانه زنبوري با استفاده از سنبه و ماتريس

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرآيند ساخت ضربه گير لانه زنبوري با استفاده از سنبه و ماتريس

شماره اظهارنامه : 139450140003008998

شماره ثبت : 90967

تاریخ ثبت : 1394/08/18

نام مالک/مالکین : سيدعلي گله داري و علي صبوحانيان

نام مخترع/مخترعین : علي صبوحانيان و سيدعلي گله داري

طبقه بندی بین المللی : F16F

خلاصه شرح اختراع :

ضربه گير لانه زنبوري مدرج تحت بارگذاري ضربه اي، اختراع مذكور در اين اظهارنامه جزو بخش F مهندسي مكانيك و زير گروه F16F تجهيزات مهندسي ;جاذب هاي انرژي، روشهايي براي جذب لرزش مي باشد. مشكل فني اين است كه با توجه به آمار جان باختگان حوادث هوايي و سقوط آسانسور بر آن شديم تا سازه اي طراحي و ساخته شود كه از جان سرنشينان محافظت نمايد. راه حل اين اختراع اين است كه با بهره گيري از اصول مهندسي ترافيك، ضربه گيري با استفاده از چيدمان هرمي درگير لاستيك بازيافتي با اتصال نوارهاي بازيافتي ساخته شود. اين نوع ضربه گير با استفاده از چيدمان هرمي درگير از لاستيكها و اتصال آنها به يكديگر با اتصال نوارهاي بازيافتي و سپس اتصال به فونداسيون ساخته مي شود . اساس كاربرد اين اختراع، ضربه گير جهت افزايش ايمني راهها، طبق اصول مهندسي ترافيك در نقاط تقاطع، دو راهي يا چند راهي، نقاط ايست و توقف يا ساير نقاط در نواحي شهري، بين راهي و روستايي است.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0