كندوي زنبور عسل عايق كف باز، ضد باد ، ضد نور و پايه دار

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع كندوي زنبور عسل عايق كف باز، ضد باد ، ضد نور و پايه دار

شماره اظهارنامه : 139450140003014363

شماره ثبت : 90743

تاریخ ثبت : 1394/12/23

نام مالک/مالکین : حسن سليماني

نام مخترع/مخترعین : حسن سليماني

طبقه بندی بین المللی : A01B

خلاصه شرح اختراع :

بخش هاي نوآورانه اين كندو به پنج بخش مجزا تقسيم مي شوند. درب كندو كه در وسط خود شياري جهت قرار گرفتن تسمه يا طناب دارد. قطعه دوم قطعه اي به نام "موقعيت دهنده " كه در چهار طرف كندو نصب مي شود و از لرزش قطعات كندو هنگام جابجايي جلوگيري ميكند. قطعه سوم كه شبكه مانع نام دارد. اين شبكه اجازه ميدهد فضولات زنبور ها و ... از پايين كندو خارج شود اما باد امكان ورود به كندو را ندارد. قطعه چهارم كف كندو است كه در ظلع هاي آن فرورفتگي هايي ايجاد شده است تا از خفگي كندو در هنگام حمل و نقل، در صورتي كه كنار يك ديگر چيده شوند، جلو گيري شود. قطعه پنجم پايه كندو است كه خود داراي سه ويژگي است.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0