آنتن پهن باندحلزوني با پهناي بازوي پله اي(SAW) براي سيستم مونوپالس با پلاريزاسيون دوگانه

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع آنتن پهن باندحلزوني با پهناي بازوي پله اي(SAW) براي سيستم مونوپالس با پلاريزاسيون دوگانه

شماره اظهارنامه : 139550140003000090

شماره ثبت : 89790

تاریخ ثبت : 1395/01/07

نام مالک/مالکین : الهه مهبودي و عباسعلي حيدري و مسعود موحدي

نام مخترع/مخترعین : الهه مهبودي و مسعود موحدي و عباسعلي حيدري

طبقه بندی بین المللی : G06C G11B

خلاصه شرح اختراع :

جهت يابي راديويي به معناي محاسبه زاويه ي ورود سيگنال دريافتي است. سيستم مونوپالس يكي از سيستم هاي كارآمد، مورد استفاده در جهت يابي راديويي است. درحال حاضر اين سيستم كاربردهاي فراواني در سونار، سيستم هاي هدايت موشك، رادار و جهت يابي راديويي در سيستم هاي غيرفعال دارد. اين سيستم در مقايسه با ساير سيستم هاي جهت يابي از دقت و سرعت عمل بالايي برخوردار است. جهت يابي در سيستم مونوپالس بر اساس تشكيل بيم مجموع و اختلاف صورت مي‌گيرد. طراحي آنتني با قابليت ايجاد بيم مجموع و اختلاف از جمله اجزاي كليدي در اين سيستم است. در اين پروژه آنتن حلزوني با پهناي بازوي پله اي طراحي شده است كه الزامات سيستم مونوپالس را برآورده نموده هم چنين، اين ساختار پهناي باند وسيعي دارد و قابليت طراحي براي هر باند فركانسي را دارد. علاوه بر اين ساختار ذكر شده داراي پلاريزاسيون دايروي دوگانه راستگرد و چپگرد نيز است. آنتن طراحي شده از تطبيق امپدانس خوبي برخورداراست. هم چنين قابليت تطبيق با امپداس 50 اهم و ويژگي هاي مطلوب براي دقت كافي در تخمين زاويه ورودي براي سيستم مونوپالس را دارا مي باشد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0