پرتابه گر گازي دو طرفه شكل دهي پودرهاي فلزي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع پرتابه گر گازي دو طرفه شكل دهي پودرهاي فلزي

شماره اظهارنامه : 139450140003010273

شماره ثبت : 89625

تاریخ ثبت : 1394/09/18

نام مالک/مالکین : مجيد علي طاولي و رضا رجبيه فرد و پيام پرغو و بهزاد محمدخاني حاجي خواجه لو

نام مخترع/مخترعین : مجيد علي طاولي و رضا رجبيه فرد و پيام پرغو و بهزاد محمدخاني حاجي خواجه لو

طبقه بندی بین المللی : F01B

خلاصه شرح اختراع :

سامانه تفنگ گازي دو طرفه،مهم ترين دستگاه براي پرتاب اجسام فلزي و غير فلزي(با ساختار كروي،مخروطي،استوانه اي،...)مي باشداين دستگاه بيشتر به منظور انجام تحقيقات و آزمايش هاي مكانيك ضربه در زمينه ي تراكم پودرفلزي بصورت دو طرفه در سرعت هاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0