كاتتر وريدي ( IV Line ) با دريچه يكطرفه جهت جلوگيري از خروج اتفاقي خون از كاتتر در حين جاگذاري و تزريق

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع كاتتر وريدي ( IV Line ) با دريچه يكطرفه جهت جلوگيري از خروج اتفاقي خون از كاتتر در حين جاگذاري و تزريق

شماره اظهارنامه : 139450140003007817

شماره ثبت : 89240

تاریخ ثبت : 1394/07/18

نام مالک/مالکین : صمد اسلام جمال گلزاري

نام مخترع/مخترعین : صمد اسلام جمال گلزاري

طبقه بندی بین المللی : A61B 5/02

خلاصه شرح اختراع :

خروج اتفاقي خون از رگي كه در آن IV line تعبيه گرديده و آلوده سازي محيط از موارديست كه موجب كاهش امنيت اتاق عمل مي گردد. در اين راستا IV line يكطرفه ارائه گرديده توسط ما با داشتن دريچه يكطرفه مانع از خروج اتفاقي خون و آلوده سازي محيط خواهد گردرد و در عين حال اجازه تزريق و يا خونگيري توسط پرسنل را به ما خواهد داد. طراحي اين كاتتر به صورتي مي باشد كه دريچه آن به صورت يكطرفه ميباشد و پس از نصب امكان تزريق به داخل رگ وجود دارد اما فشار خون موجود در رگ نمي تواند بر دريچه داخل كاتتر غالب شده و باعث بيرون ريخته شدن خون شود اين در حالي مي باشد كه پرسنل درماني مي توانند با ايجاد فشار مازاد بر فشار خون توسط سرنگ نمونه برداري كنند. اين طراحي منجر به اين خواهد شد كه آلودگي هاي عفوني ناشي از بيرون آمدن خون پس از نصب كاتتر حذف شده و همچنين ايمني كار با بيمار و ايمني خود بيمار نيز افزايش يابد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0