مبدل كليدخازني تشديدي افزاينده با ساختار دوفاز

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع مبدل كليدخازني تشديدي افزاينده با ساختار دوفاز

شماره اظهارنامه : 139450140003011692

شماره ثبت : 88541

تاریخ ثبت : 1394/10/22

نام مالک/مالکین : رضا رضائي و رضا بيرانوند و سيدمحمد موسوي و علي يزديان ورجاني

نام مخترع/مخترعین : رضا بيرانوند و رضا رضائي و سيدمحمد موسوي و علي يزديان ورجاني

طبقه بندی بین المللی : H03B H04B

خلاصه شرح اختراع :

مبدل كليدخازني تشديدي افزاينده با ساختار دوفاز، در اين اختراع ارائه شده است. زمينه فني اختراع، مهندسي برق در ارتباط با مبدل هاي الكترونيك قدرت بوده و كاربرد اصلي آن در سيستم هاي خورشيدي مي باشد. در ساختار اينورترهاي خورشيدي دو طبقه يك مبدل افزاينده ولتاژ قبل از اينورتر استفاده مي شود. با توجه به هزينه بالاي ساختارهاي خورشيدي، كاهش هزينه و حجم مبدل در كنار افزايش راندمان سيستم بسيار مهم مي باشد. به منظور كاهش هزينه و حجم مبدل افزاينده ولتاژ يك مبدل كليدخازني تشديدي افزاينده ارائه شده است كه به دليل استفاده خازن به جاي سلف به عنوان عنصر ذخيره كننده انرژي، هزينه آن كاهش يافته و همچنين مبدل قابليت مجتمع شدن را به دست آورده است. همچنين با استفاده از يك سلف بسيار كوچك nH400 به عنوان سلف تشديدي، بازده مبدل به دليل ايجاد جريان تشديد به همراه طول عمر چهار خازن مولتي لاير به كار رفته در مدار افزايش يافته است. علاوه بر آن به دليل استفاده از دو خازن با اختلاف فاز180درجه نسبت به يكديگر در طبقه خروجي، نوسانات ولتاژ خروجي بسيار كم است.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0