فرآيند راه اندازي و بهينه سازي براي سنجش ميزان بيان microRNAها

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرآيند راه اندازي و بهينه سازي براي سنجش ميزان بيان microRNAها

شماره اظهارنامه : 139450140003010407

شماره ثبت : 87845

تاریخ ثبت : 1394/09/22

نام مالک/مالکین : بهنام علي پور و ميرداود عمراني و حميد قائدي

نام مخترع/مخترعین : بهنام علي پور و حميد قائدي و ميرداود عمراني

طبقه بندی بین المللی : G01B F16

خلاصه شرح اختراع :

در زمينه بيوتكنولوژي روش¬هاي متفاوتي براي بررسي كمي ميزان microRNAها بكار گرفته شده است كه البته همواره با موفقيت همراه نبوده¬اند. دليل عمده¬ي آن كوتاه بودن مولكول¬هاي microRNAهاست. در اين اختراع با بكارگيري آنزيم پلي A پليمراز ابتدا تمامي RNAهاي موجود در محيط واكنش پلي¬آدنيله شده وازين طريق طول microRNAها نيز افزايش مي¬يابد. در مرحله بعد با استفاده از يك آداپتور مهندسي شده كه واجد دم پلي T است، واكنش سنتز cDNA صورت مي¬پذيرد. در نهايت با استفاده از پرايمرهاي اختصاصي microRNAها و نيز يك پرايمر اختصاصي مكمل انتهاي آداپتور در واكنش qPCR ، مي¬توان مقادير microRNA در نمونه هدف را تعيين كرد. با توجه به شيوه¬ي طراحي پرايمر و نيز نوع آداپتور مورد استفاده ، روش و مواد مورد استفاده در اين اختراع قادر بودند كه با حساسيت و كارايي بالا مقادير microRNAهاي مختلف مورد آزمايش راشناسايي نمايند.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0