فرايند ساخت داروي ديورتيك از عصاره آبي پوست و ميوه درخت كاج

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرايند ساخت داروي ديورتيك از عصاره آبي پوست و ميوه درخت كاج

شماره اظهارنامه : 139350140003013075

شماره ثبت : 86605

تاریخ ثبت : 1393/12/01

نام مالک/مالکین : هادي شريعتي

نام مخترع/مخترعین : هادي شريعتي

طبقه بندی بین المللی : A61B

خلاصه شرح اختراع :

اختراع فرآيند ساخت داروي ديورتيك از عصاره آبي پوست و ميوه درخت كاج كه در حوزه داروسازي كاربرد دارد براي حل اين مشكل كه داروهاي ديورتيك موجود در بازار داراي عوارض شيميايي هستند و از طرفي هركدام داراي يك نقطه اثر خاصي در نفرونهاي كليوي مي باشند و گاه براي درمان چند مشكل همزمان در بيماري هاي مختلف نياز به استفاده از دو يا چند دارو بطور همزمان مي باشد كه اين خود در كنار افزايش ريسك بروز عوارض جانبي هزينه هاي درماني را نيز افزايش مي دهد با ارائه اين راه حل كه با يك داروي واحد بتوان ضمن پوشش دادن تمامي اثرات موجود در چند دسته مهم دارويي ديورتيك عوارض جانبي را نيز به حداقل ممكن كاهش داد و با اين امر همينطور موجب كاهش هزينه هاي اقتصادي موجود گرديد طراحي شده است.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0