ماشين جا اندازي شكستگي سر استخوان زند زبرين(Distal Radius)

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع ماشين جا اندازي شكستگي سر استخوان زند زبرين(Distal Radius)

شماره اظهارنامه : 139350140003007707

شماره ثبت : 86507

تاریخ ثبت : 1393/07/20

نام مالک/مالکین : سيدمحمد قريشي و حجت تركمندي

نام مخترع/مخترعین : حجت تركمندي و سيدمحمد قريشي

طبقه بندی بین المللی : A61H A61N A61B A61M A61K

خلاصه شرح اختراع :

در بيماران ارتوپدي شكستگي ديستال راديوس به نسبت ساير شكستگي ها شايع ميباشد.جا اندازي آن به دو طريق:1)استفاده از پيچ و پلاك و 2)پين پلاستر انجام مي شود.در روش پين پلاستر قبل از پين گذاري انجام مانوري لازم است تا قطعات شكسته استخواني در وضعيت نسبي اوليه خود قرار گيرند ،اين مانور شامل:1-كشش دست.2-فلكشن مچ دست.3-انحراف مچ دست به سمت استخوان اولنا. انجام اين مانور انرژي بر بوده و به ميزان زيادي جراح و دستيار را خسته مي كند.در اين مطالعه دستگاهي را طراحي نموده ايم تا با كمك آن اين مانور را بر روي دست بيمار به اجرا در آوريم.انگشت هاي 1-2و 3 بيمار به باندي متصل شده و توسط پيچي كه در انتهاي ماشين قرار گرفته تحت كشش قرار مي گيردو از طرفي چون انگشت 1 را تحت كشش قرار مي دهد باعث انحراف مچ به سمت اولنا نيز مي گردد.براي خم شدن مچ نيز قطعه u شكلي وجود دارد كه مچ روي آن قرار مي گيرد و چون پيچ انتهايي دستگاه در وضعيت پايين تر از آن مي باشد مچ دچار فلكشن مي شود.(تصاوير1-1تا 1-3)

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0