صندلي زيني ارگونوميك براي انواع ميكروسكوپ به منظور پيشگيري از اختلالات اسكلتي - عضلاني

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع صندلي زيني ارگونوميك براي انواع ميكروسكوپ به منظور پيشگيري از اختلالات اسكلتي - عضلاني

شماره اظهارنامه : 139350140003009590

شماره ثبت : 85935

تاریخ ثبت : 1393/09/09

نام مالک/مالکین : حسين اعظمي و ياسر لبافي نژاد و ناصر دهقان

نام مخترع/مخترعین : ناصر دهقان و ياسر لبافي نژاد و حسين اعظمي

طبقه بندی بین المللی : A61 G01B A45D

خلاصه شرح اختراع :

علاوه بر ناهنجاري هاي ستون فقرات، كمردرد مشكل عمده افرادي است كه زمان طولاني از كارشان را به صورت نشسته بر روي صندلي انجام مي دهند. از آنجايي كه هنگام نشستن انتهاي ستون فقرات فشرده مي شود، فشار اضافي به بخش پاييني كمر وارد مي آيد كه در اين ميان، فشار نيروي جاذبه را نيز بايد در نظر گرفت. هنگام نشستن روي صندلي با تحميل وزن شخص به جلو، فشار روي بافت هاي نرم و مفاصل و همچنين ديسك ها بيشتر و اين مساله باعث گرفتگي عضله و درد در ناحيه پايين كمر و پاها مي شود. با توجه به اهميت مطالب فوق، هدف ساخت يك نوع صندلي ارگونوميك و يژه كار با ميكروسكوپ مي باشد كه با ويژگي زيني بودن به كار رفته در آن و نيز ساير الزامات ارگونوميك لحاظ شده بتواند باعث پيشگيري از اختلالات اسكلتي عضلاني پاتولوژيست ها، جراحان و تمام افرادي كه به نوعي از ميكروسكوپ استفاده مي كنند گردد. با توجه به شيوع بالاي كمردرد در پرسنل پزشكي شامل پاتولوژيست ها، تكنسين هاي آزمايشگاه و نيز جراحاني كه از ميكروسكوپ استفاده مي كنند مشخص گرديده است كه علت عمده اين مشكل به استاتيك بودن و عدم تحرك كافي افراد در حين كار نشسته و به ويژه نبود صندلي ارگونوميك مناسب بر مي گردد. اگر چه صندلي هايي با امكان ماساژ راننده و افراد نشسته كار وجود دارد اما به علت گراني اينگونه صندلي ها مورد استفاده قرار نگرفته است. از آنجا كه رعايت اصول ارگونوميك در طراحي صندلي سهم مهمي در پيشگيري از كمردرد و ساير اختلالات اسكلتي – عضلاني دارد و در اين مطالعه نوعي صندلي ارگونوميك زيني ويژه كار با تمامي ميكروسكوپ ها طراحي شده است كه با طراحي و الزامات ارگونوميك به كار رفته بتواند از بروز اختلالات اسكلتي – عضلاني پيشگيري نمايد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0