فرآيند تصفيه شيميايي داخلي آكوآريوم با استفاده از كيتوسان

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرآيند تصفيه شيميايي داخلي آكوآريوم با استفاده از كيتوسان

شماره اظهارنامه : 139350140003009224

شماره ثبت : 85624

تاریخ ثبت : 1393/09/01

نام مالک/مالکین : سهيل بهربر و علي مهدي نيا

نام مخترع/مخترعین : سهيل بهربر و علي مهدي نيا

طبقه بندی بین المللی : C08B F01B

خلاصه شرح اختراع :

زمينه فني اختراع به شيلات و علوم زيست محيطي برمي گردد كه تواماً متناسب با علم شيمي نيز مي باشد. آلودگي آب آكوآريوم توسط نيترات، آمونياك و تركيبات آلي كه شامل مواد دفعي ماهي ها و باقيمانده غذاي مصرفي آن ها دارد، مشكلات زيادي را براي سلامت آبزيان فراهم مي كند. لذا ضروري است كه حضور پارازيت هاي شيميايي در محيط كنترل شود. كيتوسان (Chitosan) به علت طبيعت آلي و زيست تخريب پذيري بسيار مورد توجه است. با توجه به ماهيت كاتيوني كيتوسان، ‌مولكول زنجيره اي آن اطراف ذرات جامد معلق و مواد معدني و فلزات سنگين مانند روي، كروم، آرسنيك، دي اكسيدتيتانيم، فسفر، رنگ ها، آمينواسيدها و پروتئين ها را مي گيرد و آن ها را لخته مي كند. كيتوسان همچنين در جذب و پاكسازي مواد روغني و چربي به كار مي رود. استفاده از كيتوسان كارايي سيستم را بهبود بخشيده، كاهش چشم گيري در بو و مزه آب را به-دنبال دارد. در اين اختراع سعي بر آن شده كه بدون به كارگيري هر گونه فيلتر، اعم از فيلترهاي برقي، خارج آكوآريومي و كف آكوآريومي، از يك ماده سازگار با محيط زيست به طريق طبيعي به حذف آلاينده هاي آلي و معدني (نظير نيترات) موجود در آب آكوآريوم پرداخت.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0