بهينه سازي فرايند و كيت تشخيص آپوپتوزيس سلولي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع بهينه سازي فرايند و كيت تشخيص آپوپتوزيس سلولي

شماره اظهارنامه : 139350140003004956

شماره ثبت : 84165

تاریخ ثبت : 1393/05/09

نام مالک/مالکین : ساسان قاسمپوراسبلاني و شهاب عبدل نژادممقاني و ابوالفضل برزگري

نام مخترع/مخترعین : ابوالفضل برزگري و شهاب عبدل نژادممقاني و ساسان قاسمپوراسبلاني

طبقه بندی بین المللی : G05 A61 G01

خلاصه شرح اختراع :

آپوپتوزيس فرآيند مرگ برنامه ريزي شده سلولي (PCD) است كه در ارگانيسم هاي چند سلولي ديده مي شود. اين فرآيند فيزيولوژيك به طور پيوسته در ساختارهاي بافتي انساني روي مي دهد و عدم انجام آن بدن را مستعد ابتلاء به طيف گسترده اي از اختلالات از جمله التهابات بافتي، بيماري هاي خود ايمني و به ويژه انواع سرطان ها مي نمايد. بطور كلي اصلي ترين پديده در سرطاني شدن سلول ها ايجاد اختلال در آپوپتوسيس آنها مي باشد. امروزه آپوپتوزيس به عنوان كليدي براي درمان سرطان بررسي مي شود. در اين ميان، بررسي پديده چند پارگي محتواي ژني Apoptotic DNA Fragmentation يا (ADF) با استفاده از تكنيك DNA Laddering مناسب ترين روش براي تشخيص آپوپتوزيس سلولي مد نظر است كه طي آن، ايجاد الگوهاي نواري bp 180 در الكتروفورز محتواي ژني بافتي مورد بررسي قرار مي گيرد. در اين طرح، روشي ساده، فراگير، سريع، ارزان ، حساس و غيرسمي بر مبناي كيت جديد و پديده چند پارگي محتواي ژني براي تشخيص آپوپتوزيس سلولي معرفي شده است كه ضمن دارا بودن قطعيت و حساسيت بالاي تشخيصي، نياز به پيش آماده سازي نمونه ها را از ميان برداشته و براي طيف وسيعي از بافت ها و رده هاي سلولي Cell Line قابل اجراست.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0