صابون گليسيرينه شفاف با پايه صابونهاي سديم و تري اتانول آمين و سديم لوريل اتر سولفات بدون استفاده از شكر ، الكل اتيليك و چربي حيواني ( تالو).

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع صابون گليسيرينه شفاف با پايه صابونهاي سديم و تري اتانول آمين و سديم لوريل اتر سولفات بدون استفاده از شكر ، الكل اتيليك و چربي حيواني ( تالو).

شماره اظهارنامه : 139350140003002052

شماره ثبت : 83770

تاریخ ثبت : 1393/02/29

نام مالک/مالکین : محمود كريمي

نام مخترع/مخترعین : محمود كريمي

طبقه بندی بین المللی : C11 C11D

خلاصه شرح اختراع :

در اين اختراع صابونهاي گليسيرينه شفاف با فرموله كردن صابونهاي سديمي Sodium Soap)) ، تري اتانول آميني(( TEA-soap و سورفكتانت ملايم سديم لوريل اتر سولفات Sodium lauryl ether sulfate بدون استفاده از الكل اتيليك و شكر توليد ميگردند. در اين اختراع ابتدا گليسيرين، سوربيتول ، پروپيلن گلايكول و EDTA با نسبت بهينه بداخل تانك واكنش انتقال داده ميشوند و با يكنواختي كامل مخلوط مي گردند. تانك Mixing دو جداره بوده و با ارسال بخار داغ در حين هم زدن دما تا 60 درجه سانتيگراد افزايش مي يابد. در تانك ديگري كه داراي جداره بخار داغ است مخلوطي از اسيدهاي چرب مانند: استئاريك اسيد، اسيد چرب نارگيل ، اسيدچرب سويا، پالميتيك اسيد مخلوط و تا دماي ذوب حرارت داده ميشوند سپس بداخل تانك اصلي انتقال داده ميشوند. در اين مرحله ،دماي تانك اصلي تا 75 درجه افزايش داده ميشود و سپس به آرامي محلول 50% سديم هيدروكسايد را اضافه و هم ميرنيم تا تمامي صابون حل شده و محلول به حالت ترنس پرنت در آيد. سپس در دماي 75 درجه سانتيگراد محلول آب نمك و سديم لوريل اتر سولفات را اضافه و 60 دقيقه در اين دما زمان ميدهيم. پس از آن دما را به 60 درجه كاهش داده تري اتانول آمين را اضافه كرده و پس از اطمينان از شفاف بودن محصول ،عصاره ها ، اسانس و رنگ را اضافه و پس از انحلال كامل در ظروف مخصوص تخليه و پس از جامد شدن كامل در دماي استاندارد سالنها قطعات بزرگ صابون بريده شده و بلافاصله آماده پرس و بسته بندي ميباشند. صابونهاي گليسيرينه شفاف در حال حاضر با افزودن الكل اتيليك و شكر توليد ميگردند كه درصد قابل توجهي از الكل اضافه شده در محصول نهائي ارائه شده باقي ميماند . اما در اين اختراع با حذف الكل اتيليك و شكر و جايگزين كردن آنها با موادي مانند : سوربيتول و پروپيلن گلايكول محصولي بسيار شفاف با خاصيت مرطوب كنندگي بسيار مناسب بدون نياز به فرايند طولاني خشكاندن توليد مي شود.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0