واكسن نوتركيب هپاتيت C با استفاده از شبح باكترياييدر سطح آزمايشگاهي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع واكسن نوتركيب هپاتيت C با استفاده از شبح باكترياييدر سطح آزمايشگاهي

شماره اظهارنامه : 139250140003011991

شماره ثبت : 83717

تاریخ ثبت : 1392/12/19

نام مالک/مالکین : عباس بهزادبهباني و محمدرضا ميري و مجيد فردائي

نام مخترع/مخترعین : مجيد فردائي و عباس بهزادبهباني و محمدرضا ميري

طبقه بندی بین المللی : A61 A61B G01

خلاصه شرح اختراع :

اين اختراع بر مبناي نياز شديد به وجود يك واكسن جهت پيشگيري از آلودگي به ويروس هپاتيت C طراحي و صورت گرفته است در حال حاضر هيچ گونه واكسني براي پيشگيري از آلودگي با ويروس هپاتيت C در بازار وجود ندارد. از مزاياي اين اختراع مشابهت واكسن توليد شده نوتركيب با انواع واكسن هاي زنده ضعيف شده است كه قدرت ايمني زايي سلولي وآنتي بادي مناسبي خواهد داشت ضمن اينكه مشكلات واكسن هاي زنده را كه احتمال ايجاد عفونت درافراد با سيستم ايمني ضعيف مي باشند را ندارد. اين واكسن به راحتي تهيه خواهد شد نگهداري آن آسان بوده و هزينه توليد آن نيز در مقايسه با واكسن هاي زنده ضعيف شده كمتر مي باشد. كاربرد اين واكسن مي تواند براي تمامي گروه هاي سني و در مرد و زن يكسان باشد. از نوع آوري اين واكسن استفاده از يك باكتري تخليه شده از ماده ژنتيكي است كه قدرت بيماري زايي و تكثير نداشته و به عنوان يك حامل ژن نوتركيب عمل مي كند و قادر است به نقاط مورد نظر در بافت هاي مختلف بدن انتقال داده شود.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0