سامانه تمام خودكار اندازه گيري نيروي حاصل از تماس سطحي پوست با اجسام تخت در جهات مختلف

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع سامانه تمام خودكار اندازه گيري نيروي حاصل از تماس سطحي پوست با اجسام تخت در جهات مختلف

شماره اظهارنامه : 139250140003009570

شماره ثبت : 83407

تاریخ ثبت : 1392/10/17

نام مالک/مالکین : محمد اماني تهران و نازنين اعزازشهابي و دانشگاه دانشگاه صنعتي اميركبير و علي اصغر اصغريان جدي و مسعود لطيفي

نام مخترع/مخترعین : نازنين اعزازشهابي و محمد اماني تهران و علي اصغر اصغريان جدي و مسعود لطيفي

طبقه بندی بین المللی : G01

خلاصه شرح اختراع :

سامانه تمام خودكار اندازه گيري نيروي حاصل از تماس سطحي پوست با اجسام تخت، يكي از دستگاه هاي مورد نياز در آزمايشگاه هاي بررسي خواص فيزيكي مواد مي باشد. دستگاه ارائه شده در اين اختراع، قادر مي باشد كه به صورت تمام خودكار، نيروي حاصل از تماس سطحي پوست با مواد مسطح را در جهات مختلف اندازه گيري نمايد كه اين نيرو مي تواند براي پيش بيني رفتار اصطكاكي مواد در زواياي مختلف، مورد استفاده قرار بگيرد. همچنين داده هاي خروجي از اين سامانه مي توانند به گونه اي مورد پردازش قرار بگيرند كه نهايتاً يك عدد واحد جهت كمي سازي خواص سطحي مواد، گزارش شود. به علت استفاده از پوست در اين سامانه، در واقع حس لامسه انسان در هنگام لمس اجسام تخت مورد شبيه سازي قرار مي گيرد. اين دستگاه مستقل از ساير دستگاه هاي آزمايشگاهي بوده و داراي قابليت حمل و نقل و استفاده در مكان هاي مختلف از جمله مراكز تحقيقاتي، كارخانجات، دانشگاهها و ... و تبديل شدن به يك دستگاه تجاري مي باشد. مواد متفاوتي از جمله فلزات مختلف، چوب، كاغذ، انواع پارچه ها، كفپوش ها و بسياري از مواد با شكلي مسطح، مي توانند توسط اين دستگاه مورد آزمايش قرار بگيرند.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0