بخاري - شومينه گازسوز با قابليت توليد الكتريسيته

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع بخاري - شومينه گازسوز با قابليت توليد الكتريسيته

شماره اظهارنامه : 139250140003010383

شماره ثبت : 83160

تاریخ ثبت : 1392/11/08

نام مالک/مالکین : عليرضا ناصري طاهري

نام مخترع/مخترعین : عليرضا ناصري طاهري

طبقه بندی بین المللی : F24

خلاصه شرح اختراع :

الف- عنوان اختراع: بخاري - شومينه گازسوز با قابليت توليد الكتريسيته Gas burning fireplace/heater capable of generating electricity ب- زمينه فني اختراع: استفاده از پديده ترموالكتريك در بخاري – شومينه گاز سوز جهت تبديل انرژي گرمايشي آزاد شده به الكتريسيته. ج- مشكل فني و بيان اهداف اختراع: مهار انرژي گرمايشي آزاد شده توسط مشعل سراميكي يا آتمسفريك و يا هر نوع ديگر مشعل گازي (1) در بخاري - شومينه گاز سوزو تبديل آن به الكتريسيته به توسط مولد ترموالكتريك (2) جهت راه اندازي يك يا چند فن دي-سي (3) كه موجب افزايش راندمان و انتقال گرمايش از طريق جابجايي دراين بخاري-شومينه گردد و /يا راه اندازي سيستم شعله نماي الكتريكي (4). همچنين استفاده از الكتريسيته ايجادشده جهت راه اندازي هرگونه وسيله يامصنوعات الكتريكي و يا الكترونيكي.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0