فرايند پيش فراوري دانه ي تفاله ي گوجه فرنگي با استفاده از فراصوت

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرايند پيش فراوري دانه ي تفاله ي گوجه فرنگي با استفاده از فراصوت

شماره اظهارنامه : 139250140003009262

شماره ثبت : 82840

تاریخ ثبت : 1392/10/09

نام مالک/مالکین : علي اعرابي عرباني

نام مخترع/مخترعین : علي اعرابي عرباني

طبقه بندی بین المللی : A23 A01

خلاصه شرح اختراع :

پيش فراوري دانه ي تفاله ي گوجه فرنگي جهت استخراج روغن موجود در آن امري مفيد و موثر جهت افزايش راندمان استخراج مي باشد. استخراج روغن از دانه هاي موجود در تفاله ي گوجه فرنگي مي تواند منجر به ايجاد ارزش افزوده گردد. استخراج روغن با استفاده از سوكسله و حلال راندمان بالايي را نتيجه مي دهد. با توجه به ارزش غذايي، بهداشتي و دارويي روغن گوجه فرنگي، انجام فراوري هاي متنوع جهت افزايش ميزان روغن استخراج شده، فرايندي منطقي و اقتصادي محسوب مي شود. پيش فراوري دانه ها با استفاده از آب گرم و امواج فراصوت موجب افزايش چشمگير راندمان استخراج مي گردد. اين امر به موجب تضعيف بافت سطح ذره اتفاق مي افتد. مكانيسم تاثير امواج فراصوت به پديده ي كاويتاسيون مربوط مي شود كه طي آن حباب هاي ريزي در توده ي مايع تشكيل شده و تا حد بحراني رشد و سپس منفجر مي شوند و مقدار زيادي انرژي آزاد مي كنند. اين امر باعث تضعيف بافت سطح ذره گشته و در مرحله ي استخراج باعث افزايش انتقال جرم مي گردد. امواج فراصوت اثر اكسايشي و تخريبي بر روغن ندارند و به عنوان يك انرژي سبز هيچ گونه ضرري به محيط زيست نمي رساند.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0