ميز سوراخ كاري همزمان سطح لوله با استفاده از چندين اسپيندل موازي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع ميز سوراخ كاري همزمان سطح لوله با استفاده از چندين اسپيندل موازي

شماره اظهارنامه : 139250140003011328

شماره ثبت : 82703

تاریخ ثبت : 1392/12/03

نام مالک/مالکین : شرکت ملي صنايع پتروشيمي(سهامي خاص،شماره ثبت 9614،شناسه ملي 10100398212) سهامي خاص

نام مخترع/مخترعین : مجيد اسماعيلي و نرگس يوسفي مهر و سيدبهروز سادات نيا

طبقه بندی بین المللی : B21 C22

خلاصه شرح اختراع :

براي جمع¬آوري جريان تراوش¬يافته در المانهاي غشاي پيچشي از يك لوله مركزي حاوي دو تا چهار رديف سوراخ¬هاي سري استفاده مي¬شود. به منظور ايجاد سوراخ هاي سري در چند رديف منظم در لوله پليمري با هدف توليد لوله مركزي المان هاي غشاي پيچشي، ميز سوراخ كاري همزمان سطح لوله با استفاده از چندين اسپيندل موازي طراحي و ساخته شد. اختراع حاضر امكان سوراخ كاري همزمان تعداد مشخصي سوراخ در امتداد يكديگر را فراهم مي كند. ساختار اين اختراع شامل يك ميز كار مي باشد كه تجهيزات مورد نياز براي نگهداري لوله و همچنين چرخش مورد نياز براي تعويض محل سوراخ كاري بر روي آن نصب گرديده است. محصول ماشين كاري شده براي جمع آوري جريان تراوش يافته از المان هاي غشاي پيچشي استفاده مي شود. دستگاه مي تواند در يك يا چند مرحله، تعدادي سوراخ روي لوله ايجاد كند. ايجاد رديف سوراخ ها در ساير محورها با چرخش اهرم زاويه بندي شده و قرار گرفتن لوله در موقعيت جديد امكان پذير است. تعداد محورهاي سوراخ با توجه به تعداد پاكت هاي غشايي مورد استفاده تغيير مي كند. براي اطمينان از عدم آسيب فيلتر در حين پيچش دور لوله، پليسه گيري سطح لوله بلافاصله پس از انجام عمليات سوراخ كاري انجام مي گردد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0