فرآيند كاهنده كشش سطحي با پايه آلكيل فنلهاي آلكوكسيله جهت محلولهاي اسيدكاري ماتريسي مخازن كربناته هيدروكربوري

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرآيند كاهنده كشش سطحي با پايه آلكيل فنلهاي آلكوكسيله جهت محلولهاي اسيدكاري ماتريسي مخازن كربناته هيدروكربوري

شماره اظهارنامه : 139250140003011372

شماره ثبت : 82575

تاریخ ثبت : 1392/12/04

نام مالک/مالکین : پژوهشگاه پژوهشگاه صنعت نفت

نام مخترع/مخترعین : حميدرضا غفاريان و محبوبه سعيدي و محمدعلي صيادنژاد و محمدمهدي اسكندري و مريم رشتچي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

اختراع حاضر به افزايه كاهنده كشش سطحي براي محلول اسيدكاري در عمليات اسيدكاري ماتريسي سازندهاي كربناته مخازن نفت و گاز و بهبود جريان محلول اسيدكاري در عمليات اسيدكاري ماتريسي مربوط مي شود كه شامل: ماده فعال سطحي آلكيل فنل آلكوكسيله به فرمول (І) : كه در آن 18 ≥ n ≥ 6 ، AO گروه آلكيلن اكسايدي شامل اتيلن اكسايد يا پروپيلن اكسايد و 15≥ m ≥ 5 است، آب به عنوان حلال، كمك سورفاكتانت آلكيلن گلايكول آلكوكسيدي ( آلكيلن گلايكول اتري) به فرمول (ІІ): كه در آن 6 ≥ n ≥ 2 ، 4 ≥ m ≥ 2 و 3 ≥ x ≥ 1 است، آلكيل آمين آلكوكسيله با فرمول (ІІІ): كه در آن 14 ≥ n ≥ 4 ، AO گروه آلكيلن اكسايدي شامل اتيلن اكسايد يا پروپيلن اكسايد و 12≥ m ≥ 4 است، مي باشد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0